Aktuelt

Aktuelt

  • - KOM24 skal være underlagt pressens etiske regelverk og derfor ønsker vi også tett tilknytning til Fagpressen, sier ansvarlig redaktør Erik Waatland.

  • Det spissformulerte temaet fikk fram interessante sider i tirsdagens digitale FRF-samling. Innlederne fortalte om lesernes hunger etter nyheter og oppslutning om de redaktørstyrte mediene. Samtidig var de opptatt av hva som kan bli krevende langtidsvirkninger av å jobbe under koronatiltak "... når adrenalinet er borte", som nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken fra VG formulerte det.

  • -Vi i Handikapnytt har valgt å slutte oss til FTD-avtalen med Helthjem og Akershus Reklame Team både for å spare kostnader, men også fordi vi ønsker å være med på utviklingen av en moderne og framtidsrettet distribusjonsløsning for trykte medier, sier ansvarlig redaktør Ivar Kvistum.

  • Cnytt.no ble tatt opp som medlem i Fagpressen på styremøtet i november.

  • -Vi er glade for at vi nå kan redusere utgiftene til både trykk, adressering og distribusjon. Det åpner for at midlene våre i enda større grad kan brukes til å lage godt innhold til magasinet. Samtidig føler vi oss trygge på at de nye samarbeidspartnerne våre vil levere god kvalitet, sier redaktør Elin Fugelsnes.