Aktuelt

Aktuelt

  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.

  • – Når vi nå melder oss inn i Fagpressen helt fra start, er det etter råd fra andre nettaviser som allerede er medlem, sier redaktør Espen Kvalheim i Økonomi24.

  • Tor Arne Sandholt, daglig leder i HS Media, skriver om en ruskete start på året, sett fra salgs-synsvinkelen i nisjemediene. Men fra annet kvartal og framover, mener han at "været" ser ut til å bedre seg.
    Teksten ble først publisert i Kampanje.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!