Utdanning i 150

Utdanning i 150

Redaktør Kaja Mejlbo åpner Utdannings 150-årsfeiring tirsdag. (Foto: PBO).

Del: 

Utdanning feiret tirsdag sitt 150-årsjubileum i Lærernes hus i Oslo.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal holdt en tale der han fra eierposisjon understreket viktigheten av å ha et fagmedium som redigeres etter Redaktørplakaten. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk presseforbund fulgte opp med et ønske om at Utdanning enda oftere kan sette dagsorden for den nasjonale debatten om utdanningsspørsmål.

Redaktør Kaja Mejlbo kvitterte med å rette en takk til eierne for både å gi gode rammer, og å ha forventninger til den journalistikken redaksjonen lager. Hun fortalte også at Utdanning om få dager tar et viktig digitalt skritt når de går over til publiseringsplattformen Labrador.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim