Per Brikt Olsen blir ny leder for Fagpressen

Per Brikt Olsen blir ny leder for Fagpressen

– Fagpressen bygger opp god rådgivning om de nye personvernreglene, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

Del: 

Den nye direktøren i Fagpressen heter Per Brikt Olsen. Olsen ble tilbudt jobben etter styrevedtak i Fagpressen tirsdag.

– Jeg ser fram til oppgaven med spenning og entusiasme. Fagpressen er viktig, mye viktigere enn folk flest tenker over, tror jeg. Den journalistikk de 207 medlemmene av Fagpressen produserer, blir stadig viktigere stemmer i samfunnsdebatten, sier Per Brikt Olsen i en pressemelding fra styret i Fagpressen. 

– Bak ansettelsen ligger det en grundig prosess med tester, intervjuer, oppgaver og omfattende referansesjekk ledet av Raadgiverhuset. De ansatte i Fagpressen har også fått et ord med i laget, uttaler leder av ansettelsesutvalget Ole Henrik Nissen-Lie. Nissen-Lie er også nestleder i Fagpressen.

Per Brikt Olsen kommer til Fagpressen etter mange år i pressen. Han har jobbet i A-pressen og Dagbladet/Aller Media, de siste drøyt ti årene har han hatt ansvaret for digitalisering av Dagbladet. Olsen har et bredt kontaktnett i mediebransjen, og har styreverv i en lang rekke mediebedrifter og organisasjoner. Han er 52 år gammel.

Ansettelsesutvalget mener at Per Brikt Olsen har den debattevne, forhandlingsstyrke, gjennomføringskraft og klokskap som skal til for å føre Fagpressen videre i en tid med store omstillinger i mediebransjen, der nettopp kunnskap og redaksjonell troverdighet er mer verdifullt enn noen gang.
– Ansettelsesprosessen har vært grundig, og det er blant annet lagt vekt på en helhetlig kompetansesammensetning blant medarbeiderne i Fagpressen, der det er blitt påpekt behov for styrket kommersiell og digital kompetanse, sier Ole Henrik Nissen-Lie. Han overtok som leder av ansettelsesutvalget etter at Jan M. Moberg meldte seg inhabil da kandidatlisten forelå i midten av januar.

Styreleder Jan M. Moberg og Britt Sofie Hestvik deltok ikke i styrets ansettelsesvedtak.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.