Rabatt- og samarbeidsavtaler

Rabatt- og samarbeidsavtaler

Dokumentasjon av størrelse og utbredelse er viktig. Fagpressen innfører måling av digital trafikk hos medlemmene gjennom Kilkaya AS.

Her er skjemaet som skal fylles ut for inngåelse av avtale.

Fagpressen og Kantar Media har som felles mål å fremskaffe leserdokumentasjon gjennom lesertall og leserkretsundersøkelser for Fagpressens medlemmer.

Det koster å distribuere blader. Og det koster mer å sende dem til feil adresse. Få innsikt i hvem leserne dine er. Avtalen med Data Factory byr på god hjelp. 

Fagpressens bildeavtale med NTB Scanpix gir 30% rabatt på bilder til redaksjonell bruk

 

Adnuntius leverer en komplett annonsestyringsløsning med norsk oppsett, support og drift.

Labrador CMS fra Publish Lab er en moderne publiseringsløsning for nettpublikasjoner, hvor det er lagt stor vekt på brukervennlighet og fleksibilitet.