Medieansvarsloven

Medieansvarsloven

Del: 

Medieansvarsloven trådte i kraft 1. juli 2020. Loven betyr at redaktørstyrte fagmedieredaksjoner er likestilt med andre uavhengige redaksjoner når det gjelder tilgang til kilder, og i alle sammenhenger der det handler om å kunne lage journalistikk.

Medieansvarsloven erstatter den tidligere Lov om redaksjonell fridom i media.

Her finner du hele lovteksten.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!