Styret

Styret

Styret i Fagpressen møtes 8–9 ganger i året til ordinære styremøter i Pressens hus. De fleste sakene er åpne. Dersom du ønsker innsyn i styrets dagsorden og vedtak, kan du henvende deg til administrasjonen i Fagpressen, fagpressen@fagpressen.no.

Dette er styret som ble valgt i årsmøtet 22. mars 2023:

Kaja Mejlbo - styreleder
Utdanning/Utdanningsnytt.no
kaja@utdanningsnytt.no
mobil 976 74 367

2021–2022 Trine Østlyngen
2017–2021 Erik Nord
2013-2017  Jan M. Moberg, TU Media
2006-2013  Marit Aschehoug, Advokatbladet
2002-2006  Jan Bjerk, Miljøstrategi
1999-2002  Knut Hovland, Utdanning
1996-1999  Hans H. Halvorsen, Arkitektnytt og Byggekunst
1995-1996  Peter Batta, Hus og Bolig
1992-1995  Berit Røhne, Bok og Samfunn
1991-1992  Pål  Horsle, Trafikken og vi
1988-1991  Halvor Røstad, Skarland Press
1985-1988  Egil Tannæs, Forsikring
1982-1985  Berit Røhne, Handel og Distribusjon