Utgiverakademiet

Primærfaner

Utgiverakademiet

Del: 
Oppdatert verktøykasse for utgivere og redaktører
Dato: 
Onsdag 25. Jan
Sted: 
Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels Plass 7, 0151 Oslo
Kl.: 
10:00 til 15:00
Passer for: 
Redaktører
Utgivere
Pris: 
kr 3000 for enkeltdeltaker/kr 5000 for utgiver og redaktør sammen

25. januar inviterer Fagpressen igjen utgivere og redaktører til en dag som gir dere en oppdatert kompetansepakke og en stor dose inspirasjon.
Arne Jensen, tidligere generalsekretær, nå seniorrådgiver, i Norsk Redaktørforening er en nestor i å veilede pressefolk. Han har skreddersydd og leverer denne kraftpakken med kompetanse, på én dag.
Tilbakemeldingene fra deltakerne i høst var svært gode – du finner noen av dem nedenfor.

De siste årene har utgiverne i Fagpressen, gjennom medieansvarsloven, fått full likestilling med de store og små mediehusene. De har også fått digital nullmoms på plass. Fagmedieredaksjonene spiller en viktig rolle når journalistisk søkelys skal rettes mot alle kriker og kroker av det norske samfunnet. Den redaktørstyrte fag- og dybdejournalistikken blir stadig oftere sitert. Mange saker oppstår der hvor redaktører og journalister har de beste kildene - og det er ofte i fagmediene.
Til tross for større grad av likebehandling av dybde- og breddejournalistikken, utfordres stadig de redaktørstyrte fagmediene av ønsker om koordinert og styrt kommunikasjon.

  • Forstår utgivere verdien av uavhengig journalistikk?
  • Er det digitaliseringen som utfordrer fagjournalistikken?
  • Irriterer journalistikken den voksende kommunikasjonsvirksomheten?

Fagmedier som produserer og publiserer fag- og dybdejournalistikk gir viktige bidrag til mediemangfoldet og samfunnsdebatten. Utgiverakademiet har som mål å belyse verdien av fri journalistikk – for foreningsdemokratiet, og for troverdigheten fagfeltet har i den offentlige debatten.

Vi ønsker å gi dere en dag med dedikert innhold og gode diskusjoner om det å være utgiver og redaktør i Fagpressen, med de nye mediepolitiske rammene.
Hvilke muligheter gir det dere - på vegne av medlemmene og organisasjonen? Gir det grunnlag for å ha ambisjoner om å spille en enda viktigere rolle, gjennom å nå større målgrupper?

Dette sa noen av deltakerne på Utgiverakademiet i september 2022:
– Jeg visste veldig lite om Fagpressen på forhånd og hadde ikke tenkt så mye på hva jeg kunne forvente egentlig. Er veldig glad for at jeg prioriterte tid på dette. Det var nyttig!
– Vi er veldig fornøyd begge to, og håper dette kan bli et permanent tilbud, gjerne også supplert med noe skriftlig som vi kan ta med tilbake for å øke kompetansen i hele forbundstyret.
– For meg lå nytteverdien mye i selve konseptet utgiverakademiet: På grunn av dette seminaret hadde vi satt av en hel dag til å reflektere rundt relasjonen utgiver/redaktør uten at det hadde utspring i en konflikt.

– Arne Jensen dro oss gjennom de ulike bolkene på en god måte, og det var passe størrelse på gruppa.

Program for Utgiverakademiet, onsdag 25. januar 2023:

kl 10.00: Introduksjon og presentasjon av deltakerne og dagens økter. Arne Jensen beskriver rammene, rollene og utfordringene.
Hvorfor fagblad? Formålsparagrafen. Redaktøransvar og utgiveransvar. Juridisk og etisk rammeverk
Diskusjoner og samtale

kl 12.00: Lunsj i kantina i Pressens hus

kl 12.45: Mer om pressens regelverk og utfordringer. Den frie journalistikken. Noen viktige og noen underholdende historiske referanser.
Åpning av verktøykassa.
Øvelser og praktiske caser.

kl 14.40: Inn for landing for tryggere utgivere og redaktører. Oppsummering og avslutning.

Vi tar flere korte pauser gjennom dagen. Vann, te og kaffe vil være tilgjengelig hele tiden. Noter eventuelle matallergier i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet.

Meld dere på snarest, og sikre dere plass på Utgiverakademiet. Pris pr deltaker er kr 3000, men når utgiver og redaktør melder seg på sammen, betaler dere kr 5000 for begge.
Siste påmeldingsfrist: fredag 13. januar. Det er bindende påmelding til alle kurs i Fagpressen.

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 08. nov
Kl.: 
08:30 til 23:45
Passer for: 
Alle

Onsdag 8. november blir det en innholdsrik fagpressedag på Hotel Bristol. På kvelden blir det festmiddag og feiring av Fagpressens 125 års-jubileum!

Meld deg på tidlig og få din andel av øremerket støtte til deltakelse på dagkonferansen!

Dato: 
Torsdag 14. Mar til Fredag 15. Mar
Kl.: 
09:30 til 13:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Neste PUFF-konferanse holdes på Holmen Fjordhotell 14. og 15. mars 2024. – Vi lover et supergodt program og skal feire at PUFF er ti år! sier Kari Oliv Vedvik som leder programkomiteen.