Frokostmøte: Slik søker du innovasjonstilskudd!

Primærfaner

Frokostmøte: Slik søker du innovasjonstilskudd!

Del: 
Dato: 
Onsdag 14. Feb
Sted: 
Pressens hus, Skippergata 24, Oslo. "Ytring"
Kl.: 
08:30 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Utgivere
Pris: 
gratis

Kom til frokost og få en solid innføring i hvordan du søker om innovasjons- og utviklingsmidler. Hvordan søknaden er laget, er ofte helt avgjørende. Vi skal sette deg i stand til dette – innen fristen 1. mars!

Sammen med IJ-leder Siri Skaalmo og advokat og ekspert Marianne Brockmann Bugge skal vi i Fagpressen bruke denne morgenøkten til å gi deg et godt grunnlag for å legge en god søknad i bunken hos Medietilsynet.

Veilederen hos Medietilsynet har nå et eget avsnitt om fagmedier. Der står det blant annet:

"Forskrifta blei endra i 2022 for å opne for at fleire fagmedium kan søke om støtte frå ordninga. Nyheits- og aktualitetsmedium som inneheld eit breitt tilbod av nyheits-, aktualitets- og debattstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv, kan få innovasjons- og utviklingstilskott.
Omgrepet «samfunnsliv» refererer i denne samanhengen til journalistisk dekning av ulike samfunnsområde som offentlege saker som angår samfunnet som eit fellesskap. Ordlyden er ikkje meint å omfatte underhaldnings-, livsstils- og forbrukarstoff som er retta mot lesaren som privatperson.
Publikasjonar som dekker éi næring eller bransje, vil etter dette kunne få tilskott etter ordninga dersom den journalistiske dekninga er retta mot eit allment publikum."

På frokostmøtet får du vite hva dette innebærer, samtidig som du får konkret hjelp til å sette opp søknaden.

Les mer i Medietilsynets søkeportal her.

Kom og få veiledning og riktige verktøy. Meld deg på, så vi har nok frokost og kaffe!

Det blir frokostservering fra kl 8.30, selve seminaret begynner kl 9.00 presis!

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 14. Mar til Fredag 15. Mar
Kl.: 
09:00 til 13:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

PUFF-konferansen 2024 holdes på Holmen Fjordhotell 14. og 15. mars 2024. Her er programmet. Det blir også en flott feiring av PUFF som er ti år, og utdeling av PUFFs språkpriser! (Foto: Alf Simensen/NTB).

Konferansen er nå fulltegnet og det er ikke lenger mulig å melde seg på med skjemaet. Men det er mulig å stå på venteliste – send epost til bn@fagpressen.no

Dato: 
Onsdag 20. Mar
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

Fagpressens årsmøte holdes onsdag 20. mars, i Pressens hus, kl 14–16. Meld deg på til årsmøtet med skjemaet til høyre.

Dagsorden for møtet og Fagpressens årsberetning som er underlag for årsmøtet, blir publisert i forkant av møtet. Har du forslag som du ønsker å få behandlet i årsmøtet? Det må være sendt inn senest i morgen, onsdag 21. februar, til fagpressen@fagpressen.no