Spar kostnader på papirutgaven din

Spar kostnader på papirutgaven din

Fagpressen trykk og distribusjon
Del: 

Alle utgivere vet at det koster å produsere og å gi ut et papirmagasin. Trykking, pakking og porto er alle store kostnader man må ut med ved hver utgave. Fagpressen har forhandlet pris samlet, for alle medlemmer, slik at du oppnår best mulige priser for ditt fagblad. Les mer om hvordan du kan ta del i dette.

Fagpressen har forhandlet frem avtaler med både trykkerier, ferdiggjørere og distributører. Tanken bak disse avtalene er at mange små og mellomstore kan bli veldig store og sterke sammen. Vi har kalt dette Fagpressen trykk og distribusjon (FTD). Innsparingspotensialet er beregnet til å være ca 40 millioner kroner bare i trykkerikostnader på våre drøyt 180 trykte publikasjoner.

Du slipper å forhandle selv

Det fine med FTD er at du slipper å forhandle med leverandørene selv. Dette er allerede gjort og det er enkelt å bli med i fellesavtalene. Kontraktene er standardiserte og er enkle å forholde seg til.

Redaktør Kristin Wennemo Malmin i Agenda 3:16 forteller at de har spart ca. 140 000 kroner i året på å bli med i de ulike avtalene.

- Disse pengene kan vi bruke til å utvikle bladet ytterligere, som å kjøpe flere frilansartikler eller hyre inn en fotograf, sier hun.

Vi har fellesavtaler for hele produksjonsløpet

Vi har trykkeriavtaler med Ålgård Offset, 07 Media og Polinor.

Når det gjelder ferdiggjøring og klargjøring for distribusjon, har vi avtale med Akershus Reklame Team og Lundeby GF. Disse, sammen med Best Distribusjon (tidligere Polinor Fagpresse), sørger også for sampakking med Posten/Bring slik at du kan spare store beløp.

Helthjem Mediapost er Fagpressens leverandør på distribusjon og er et godt alternativ til å bruke Posten/Bring.

Hvordan bli med i FTD?

Ta kontakt med Camilla Briså på tlf. 926 97 613 eller på e-post cgb@fagpressen.no

Redaktør i Agenda 3:16, Kristin Wennemo Malmin, er klar for videopptak i Pressens hus. Her snakker hun om fordelene med Fagpressen trykk og distribusjon. Foto: Camilla Briså, Fagpressen.

Les også: