Nei til fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling

Nei til fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling

Eminem tillot ikke pressefotografer å komme inn på området der han holdt konsert i Oslo forrige uke. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Del: 

Norske medieorganisasjoner er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer.

Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Pressefotografenes Klubb, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for Lokalaviser og Fagpressen

Vi oppfordrer norske arrangører til å klargjøre for utenlandske aktører og arrangører at norske medier ikke aksepterer restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.

Medieorganisasjonene vil også oppfordre norske redaktører til å la være å undertegne avtaler som aksepterer slike begrensninger, og heller finne måter å dekke arrangementet på som ivaretar den frie nyhetsformidlingen. 

Undertegnende medieorganisasjoner har også tidligere gått ut med uttalelser på dette feltet, men dessverre opplever vi nå en utvikling i feil retning.

Vi observerer at det legges store begrensninger på medienes dekning av kulturelle og sportslige arrangementer. I særlig grad gjelder dette fotografenes arbeidsbetingelser.

Det er klart i strid med anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling når artister og arrangører stiller vilkår for hva som kan bringes av tekst og bilder i reportasjer og for hvordan dette senere kan brukes i mediet. 

Utgangspunktet må være at journalister, som kan legitimere seg med gyldig pressekort, vilkårsløst kan dekke arrangementer som er åpne for allmenheten.

Eventuelle begrensninger må være begrunnet i sikkerhetsmessige og praktiske hensyn, og ikke ut i fra et ønske om å styre hva slags informasjon som publiseres. Disse bør arrangøren løse på forhånd – og gjerne i samarbeid med medieorganisasjonene. 

Vi har forståelse for at artister og andre søker å verne seg mot useriøs kommersiell utnyttelse av deres opptredener og fotografier av dem selv.

I Norge er det vår oppfatning at risikoen for denne type utnyttelse er så godt som fraværende, med den etikk og de tradisjoner norske medier arbeider etter og med den lovgivning som sikrer mot kommersiell utnyttelse av personfotografier (eksempelvis åndsverksloven § 104). 

Uansett kan ikke mulighetene for slik utnyttelse forsvare inngrep i anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling, i form av sensurlignende tiltak. 

 

AV: Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Pressefotografenes Klubb, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for Lokalaviser og Fagpressen

 

les mer på medier24.no eller på journalisten.no

Les også:
  • Bistandsaktuelt blir truet med søksmål av en organisasjon som de har publisert kritiske artikler om. Redaktøren vil ikke bøye seg, skriver Journalisten.

  • "Med prosjektet "Grasrotstemmer" vil vi bidra til å øke bredden av stemmer i samfunnsdebatten. Samtidig skal vi lære opp og lære av de stemmene vi rekrutterer inn." Slik var den kortfattede begrunnelsen da redaktør Hege Breen Bakken i Fagbladet søkte kompetansestøtte i 2017, til et ganske omfattende prosjekt: Å få fram nye stemmer i samfunnsdebatten.

  • I dag tar Kaja Mejlbo fatt på redaktørjobben i Utdanning. – Det journalistiske oppdraget ligger i bunnen, så jeg tror ikke forskjellen blir så stor, er hennes kommentar til spørsmålet om det blir en stor overgang fra å være nyhetsredaktør i dagspressen.