Grande vil utvide nullmomsen

Grande vil utvide nullmomsen

Arild Grande er Arbeiderpartiets mediepolitiske talsperson og en mulig kultur- og mediestatsråd dersom Ap kommer i regjering i høst. (Foto: Gard Michalsen, Medier24).

Del: 

I en kommentar til Medier24 lover Arild Grande (Ap) å holde fart på mediepolitikken. Et av de viktige tiltakene som han vil prioritere, er å utvide det digitale momsfritaket.

Grande lover både tempo og tiltak i et intervju med Medier24:
I disse tider gjør politikerne seg nå klar for nok en valgkamp og et valg som kan gi landet ny regjering. Arild Grande er klar for gjenvalg til Stortinget, og kanskje innflytelse over mediepolitikken. Han lover at det ikke skal bli tre år med nye utredninger før en eventuell ny regjering vedtar noe.

- Vi vil umiddelbart sette i gang arbeidet for å styrke og utvikle mediepolitikken, og har mange forslag som vi er klare til å «cashe ut» med en gang. Det viste vi senest i behandlingen av revidert budsjett, da vi ønsket å utvide nullmomsen, sier Grande. 

Å vurdere Mediemangfoldsutvalgets forslag og bransjens ønske om fritak for arbeidsgiveravgift blir en annen viktig oppgave til høsten - og noe som neppe løses på dag én etter valget.

- I lys av den kritikken du nå retter mot bransjen: Kan slike støtteordninger komme med krav om lønnsnivå, utbytte, eller lignende?

- Utbyttepolitikk og nivå på lederlønninger tror jeg vi skal la være opp til den enkelte bedrift å bestemme, men vi må finne tiltak som bidrar til å styrke vilkårene for norsk journalistikk. Da må vi se på om det går an å innrette slik at det treffer for eksempel journalistiske årsverk, ikke det enkelte selskap - og ikke forsvinner i utbytte og økte lederlønninger, sier Grande. 

Grande sier dette i en lengre sak, der Medier24 ser på ønsker om avgiftslettelser i en kriserammet mediebransje, samtidig som toppledere tar ut svært god lønn. Les hele saken her.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: