GDPR: Nær tre ganger så mange avviksmeldinger til Datatilsynet

GDPR: Nær tre ganger så mange avviksmeldinger til Datatilsynet

De fleste virksomheter tar GDPR på alvor, mener Datatilsynet, som også registrerer betydelig økning i antall henvendelser om avvik. Bildet er fra Fagpressens siste GDPR-seminar, i juni rett før sommerferien. (Foto: BN).

Del: 

I fjor på samme tid hadde det kommet 189 avviksmeldinger til tilsynet, mens det så langt i år har kommet 499 – nesten tre ganger så mange.
– Dette regner vi med har å gjøre med den nye lovgivningen og at det stilles strengere krav, sier avdelingsdirektør for teknologi Hallstein Husand i Datatilsynet til NTB.
Saken er gjengitt på tek.no

20. juli trådte EUs nye personvernforordning – GDPR – i kraft i Norge. Dette har folk flest fått merke gjennom en hel rekke eposter fra bedrifter som endrer personvernsvilkårene sine. Og hos Datatilsynet som er ansvarlig tilsynsorgan, strømmer det på med meldinger knyttet til det nye lovverket.
Avdelingsdirektør for teknologi Hallstein Husand i Datatilsynet sier til NTB at mange virksomheter ser ut til å ha vært i forkant for å få orden i sysakene sine før 20. juli. Selv om trykket har vært stort så langt i år, var den første uken etter innføringen forholdsvis rolig.
– Vi har inntrykk av at GDPR blir tatt på alvor. Det finnes både virksomheter som tar det veldig på alvor, mens andre kanskje ikke har erkjent at dette treffer dem. Men det gjør det, sier avdelingsdirektøren.

Les hele artikkelen på tek.no

Les også:
  • Bistandsaktuelt blir truet med søksmål av en organisasjon som de har publisert kritiske artikler om. Redaktøren vil ikke bøye seg, skriver Journalisten.

  • "Med prosjektet "Grasrotstemmer" vil vi bidra til å øke bredden av stemmer i samfunnsdebatten. Samtidig skal vi lære opp og lære av de stemmene vi rekrutterer inn." Slik var den kortfattede begrunnelsen da redaktør Hege Breen Bakken i Fagbladet søkte kompetansestøtte i 2017, til et ganske omfattende prosjekt: Å få fram nye stemmer i samfunnsdebatten.

  • I dag tar Kaja Mejlbo fatt på redaktørjobben i Utdanning. – Det journalistiske oppdraget ligger i bunnen, så jeg tror ikke forskjellen blir så stor, er hennes kommentar til spørsmålet om det blir en stor overgang fra å være nyhetsredaktør i dagspressen.