Full seier for Fagpressen i mva-saken!

Full seier for Fagpressen i mva-saken!

Endelig kan Fagpressen juble over digitalt mva-fritak! (Foto: Erik Waatland, Medier24).

Del: 

Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
– En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.

I sitt reviderte nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag, stadfester regjeringen at fagpresse skal få digitalt mva-fritak på linje med dagspresse. Ordlyden er slik i dagens pressemelding fra Kulturdepartementet:

- Vi ser at innføringen av merverdiavgiftsfritak for de elektroniske nyhetsmediene har hatt ønsket effekt. Derfor mener regjeringen det er riktig å fjerne forskjellsbehandlingen på journalistikken som er produsert i tidsskrifter, sier kulturminister Trine Skei Grande.
- Vi har et stort mangfold av tidsskrifter og fagpresse i Norge, som innenfor hver sin nisje spiller en viktig rolle i å formidle informasjon og fremme debatt. Dessuten spiller de samlet sett en stor rolle i demokratiet vårt. Avgiftsmessig forskjellsbehandling kan hemme modernisering og digital utvikling, fortsetter statsråden.

Det var under åpningen av Nordiske mediedager i Bergen 2. mai at kulturminister Trine Skei Grande endelig kom med et budskap som pekte mot gjennomslag for at også fagpressen skal få del i det digitale mva-fritaket, og dermed likebehandles med nyhetsmediene som har hatt ordningen siden mars 2016.
I et intervju med Medier24 rett etter åpningstalen sa Skei Grande at hun har kjempet hardt i regjeringen for å få til et forlik i denne saken, fordi "noen av oss mener at det må åpnes for likebehandling av disse mediene."
– Vi tror at mediebransjen trenger forutsigbarhet, og mener det er viktig at også disse mediene nå får stimuli til å komme på digitale plattformer, sa kulturministeren.

Adm. direktør i Fagpressen Per Brikt Olsen er meget tilfreds med endelig gjennomslag i denne saken, som Fagpressen og de andre medieorganisasjonene har jobbet hardt for i flere år. I dag gjentar han det han sa i Bergen:
– Trine Skei Grande og Venstre har skjønt hva det handler om!. På vegne av mellom 750 og 800 journalister og redaktører i Fagpressen som har ventet på å kunne sette fart på sin digitale publisering, er dette både på høy tid og svært gledelig. Mange av de folkevalgte har uttrykt frykt for blindsoner i journalistikken – nå åpner regjeringen for at fagmediene med sin dybdejournalistikk kan være med og dekke mange av disse.

Olsen sier at det helt sikkert vil bli en diskusjon om avgrensninger av mva-fritaket, og er klar til å komme med konstruktive bidrag, slik kulturministeren også etterlyste i Bergen.

 

Les sak på Medier24.no
Skei Grande innfører null­moms for elektroniske tids­skrifter: - Det er riktig å fjerne forskjells­behandlingen

Les sak på Kampanje.com
Nå blir det nullmoms på elektroniske tidsskrifter

 

 

 

 

Les også:
  • Nesten 30 av fagpressens medlemmer har nå tegnet avtale om lesertall fra Kantar Media. Dette er ny rekord.
    – Veldig viktig, og gledelig! kommenterer leder i Markedsforum Ingunn Roald.

  • De første femti årgangene er tilbakelagt. Byggeindustrien feiret seg selv tirsdag, med gjester, taler, faglige innspill – og gaver til nye og gamle ledere.

  • Nesten 30 deltakere fikk verdifull informasjon om verdien av innlogging, på frokostmøte hos Fagpressen.