Flere fordeler for deg som medlem i Fagpressen

Flere fordeler for deg som medlem i Fagpressen

Staben i Fagpressen gleder seg til å by på flere medlemsfordeler utover høsten og vinteren. Fra venstre, Per Brikt Olsen, Berit Nyman, Kjartan Tyvand og Elisabeth Berg Pronkow. (Foto: Lars Weimoth).

Del: 

Det skjer mye i Fagpressen i år, så mye at vi har funnet tiden moden for å gi deg en oppdatert oversikt over våre hovedsatsinger. På mange områder slår det ut i flere fordeler knyttet til medlemskapet i Fagpressen.

I løpet av høsten og vinteren kommer Fagpressen til å rulle ut flere nye ordninger og tiltak:

 • Forprosjekt trykk og distribusjon for å kartlegge hvorvidt samproduksjon kan redusere kostnadene for mange av bladene. Høsten 2017.
 • ​Redaktørkampanje. Mål: Styrke redaktørrollen, fremme forståelse av samfunnsoppdraget, dempe presset mot uavhengige redaktører. Middel: Annonsekampanje. Gjennomføres i oktober–desember 2017.
 • Medlemskap i INMA – Interesseorganisasjonen for digital markedsføring og kommunikasjon – med gratis deltakelse på deres arrangementer: Gulltaggen, Performance-konferansen, ”8 minutes”, frokostseminarer, med mer. Høsten 2017.
 • Digital måling og leserdokumentasjon med egen ”toppliste”, fra 1. januar 2018. Samarbeid med Kantar TNS/comScore. Gratis for medlemmer i Fagpressen.
 • Pilotprosjekt om felles innloggings- og identifikasjonssystem. Her ligger en av de viktigste nøklene til å lykkes med mediet i de kommende årene. Våren 2018.
 • Vi utreder felles personvernombud og andre tiltak som kreves når ny personvernlovgivning trer i kraft i mai 2018.

Vi kommer til å publisere mer utfyllende informasjon om disse tiltakene på fagpressen.no etter hvert som det enkelte tiltak kommer i gang. Det blir også noen egne arrangementer, og på Fagpressedagen 22. november får du ny innsikt.

Dette er noen av ordningene du kanskje kjenner fra før:

 • Gratis advokatbistand
 • Bildeavtale med NTB
 • Samarbeid med 07 Media
 • Gratis rådgivning om presseetiske spørsmål
 • Pressekort
 • Opplagskontroll
 • Lesertall fra Kantar TNS

I tillegg har vi til enhver tid ulike prosjektgrupper, eksempelvis innen programmatisk kjøp og salg/annonsestyringssystemer. Fagpressen holder også relevante kurs for journalister, redaktører, markedsfolk og annonseselgere.

Fagpressen samarbeider med de øvrige presseorganisasjonene for å sikre best mulige rammebetingelser for fagmediene, og vi kjemper videre for digitalt mva-fritak i fagpressen.

Fagpressens arbeid for medlemmene er i sterk utvikling. Vi er opptatt av å være en medlemsorganisasjon som ivaretar både tradisjonelle behov og nye utfordringer for fagmediene.

Les Fagpressens medlemsbrev september 2017 som pdf her: PDF icon medlemsbrev-h17.pdf

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
 • Kulturministeren lovet å legge fram en mediemelding før jul, da hun møtte medieorganisasjonene til debatt onsdag ettermiddag på Arendalsuka. Trine Skei Grande ønsker å framstå som om hennes departement ikke fortjener tittelen på debatten, "Mediepolitikk på vent?" Mange av motdebattantene mente at mediene har ventet lenge, og viste stadig til rapporten fra Mediemangfoldsutvalget. Geir Jørgen Bekkevold fra KrF var den eneste i debatten som nevnte viktigheten av å få fagpressen inn under det digitale mva-fritaket.

 • Fagpressen er medarrangør for to viktige debatter under Arendalsuka som foregår kommende uke. Varslerdebatten finner sted tirsdag ettermiddag, og den store mediepolitiske debatten onsdag ettermiddag.

 • Hele mediebransjen er oppgitt over at de nye digitale lesertallsmålingene ennå ikke har latt seg gjennomføre. Forklaringene er flere, men for Fagpressens medlemmer er det oppsummert slik som du kan lese her.