Nye personvernkrav: Fagpressen med råd og felles ordninger

Nye personvernkrav: Fagpressen med råd og felles ordninger

– Fagpressen bygger opp god rådgivning om de nye personvernreglene, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

Del: 

Fagpressen bygger kompetanse og ordninger til mai 2018 når de nye personvernreglene trer i kraft i Norge.

Ny personvernlovgivning blir innført i 2018, og både organisasjoner og medier må forholde seg til den. Det innebærer blant annet å sette seg inn i hvordan nye regler innvirker på hvordan vi bruker registre i kommunikasjonen med abonnenter og medlemmer. Fagpressen holder på å utarbeide et opplegg for å kunne bistå medlemmene med god rådgivning og konkrete tiltak.
– Vi innledet dette arbeidet med seminaret 12. juni i år, og i evalueringen fikk vi dokumentert klare ønsker, sier adm. direktør Per Brikt Olsen. Han viser til at 92 prosent av dem som svarte, ønsker at Fagpressen bidrar med råd og bistand i å forholde seg til nytt lovverk.
– Det kommer vi å gjøre, og mer informasjon kommer utover høsten, lover Olsen.

PDF iconpersonvernombud.pdf
Last ned dette dokumentet med grunnlagsinformasjon, særlig om kravene til personvernombud. Vi anbefaler alle å lese dette.
Mer utfyllende informasjon finner du på Datatilsynets nettsted.

Nye personvernregler fra 2018.

Visste du at…

medlemmer i Fagpressen får 30 prosent rabatt på alle bildepriser hos NTB for redaksjonell bruk i bladene og på nettsidene.  Se her

Les også:
  • Tre nye styremedlemmer ble valgt inn i styret i Journalistforum på årsmøtet mandag. Anne Lise Stranden, forskning.no, tar en periode til som leder.

  • Hvordan får du titlene til å fly? Det var kjernespørsmålet fra NTBs Rune Wikstøl til 16 våkne kursdeltakere hos Fagpressen i morges.

  • Kulturminister Linda Hofstad Helleland har fått inn ett eneste av tiltakene fra Mediemangfoldsutvalget til statsbudsjettet for 2018. Men «Innovasjonsrettet tilskuddsordning» skal finansieres ved å redusere produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier. Fagpressen er skuffet over budsjettet.