Fjell og vidde øker lesetiden – på papir

Fjell og vidde øker lesetiden – på papir

Fjell og vidde er godt lesestoff for fjellfolk i alle aldre, tyder den ferske leserundersøkelsen på.

Del: 

Fjell og vidde når nye høyder: Lesetiden økte med ti minutter fra 2012 til 2017, og stadig flere sier seg "meget fornøyd" med bladet.

Ja, for her er det det trykte bladet som gjelder. 99 prosent av respondentene oppgir at de leser papirutgaven av Fjell og vidde.
Gjennomsnittlig lesetid har økt med ti minutter i de fem årene som er gått siden forrige undersøkelse. I 2017 brukte gjennomsnittsleseren hele 50 minutter på bladet som kommer med seks utgaver også i 2018, i et opplag på vel 171 000.
Det er gruppen over 55 år som bruker mest tid på bladet – de er oppe i nesten én time pr utgave. Kortest lesetid har aldersgruppen 15–34 år, men også de har et gjennomsnitt på nesten 40 minutter pr utgave. Gjennomsnittlig lesetid har økt i samtlige aldersgrupper.

Leserne er gjennomgående så fornøyde med bladet at 71 prosent gir karakter 5 eller 6, der 6 er beste karakter. Det de vil ha mindre av er kryssord, artikler om padling og fjellsport-stoff. Men turforslag og tester av utstyr får de aldri nok av.

Undersøkelsen er utført av Opinion på oppdrag fra Den Norske Turistforening som er utgiver av Fjell og vidde.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: