Fagpressen med første hospitant i faktisk.no

Fagpressen med første hospitant i faktisk.no

Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg, journalist og snart hospitant Anne Lise Stranden og Berit Nyman, nestleder i Fagpressen, fotografert på besøk i redaksjonslokalene til Faktisk.no. (Foto: Tore Bergsaker).

Del: 

Med støtte fra Fagpressens vederlagsfond blir journalist Anne Lise Stranden fra forskning.no den første hospitanten i Faktisk.no. Hospitantperioden begynner over sommerferien og varer i fire måneder. Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no sier at redaksjonen kommer til å fortsette med en hospitantordning, og regner med å høste verdifulle erfaringer gjennom høsten.

– Vi har stor tro på denne type kompetanseutveksling, og er stolte og glade for at Fagpressen har opprettet dette stipendet som gjør det mulig for dyktige fagpressejournalister å jobbe i Faktisk.no for en periode, sier Egeberg og fortsetter:
– Vi er helt avhengige av bredde i vår kompetanse. Fagpressen består av mange spesialister med dybdekunnskap, forståelse og stort nettverk innen spesialfelt mange er opptatt av. Samtidig rendyrker vi i Faktisk.no kildekritikk og faktasjekk som en egen sjanger. Det er en ny og utfordrende formidlingsform, der vi også utvikler ny teknologi og journalistiske verktøy. Det tror vi mange vil syntes er spennende å være med på. Derfor er slike samarbeid og stipender svært interessante for begge parter.
– Vi gleder oss til å få Anne Lise på laget. Hun bringer med seg nesten 30 års journalisterfaring med spesialisering innen forskning på helse, økonomi, og arbeidsliv. Det er kompetanse som er gull verd for oss, og som vil øke vår interne kapasitet.
– Helt fra første gang jeg hørte Kristoffer Egeberg fortelle om hvordan faktisk.no jobber, har jeg hatt lyst til å jobbe der en periode. Jeg gleder meg veldig! sier Anne Lise Stranden. Hun var én av to som i vår søkte Fagpressens kompetansestøtte for å ha hospitantopphold i Faktisk.no. Styret for Fagpressens vederlagsfond hadde utpekt dette som en prioritet innenfor årets søkbare kompetansestøtte.

Les også:
  • Nesten 30 av fagpressens medlemmer har nå tegnet avtale om lesertall fra Kantar Media. Dette er ny rekord.
    – Veldig viktig, og gledelig! kommenterer leder i Markedsforum Ingunn Roald.

  • De første femti årgangene er tilbakelagt. Byggeindustrien feiret seg selv tirsdag, med gjester, taler, faglige innspill – og gaver til nye og gamle ledere.

  • Nesten 30 deltakere fikk verdifull informasjon om verdien av innlogging, på frokostmøte hos Fagpressen.