Engasjert og nyttig om GDPR i Fagpressen

Engasjert og nyttig om GDPR i Fagpressen

Nesten 80 engasjerte deltakere lyttet til Datatilsynets Gullik Gundersen og stilte spørsmål, på frokostmøtet om GDPR onsdag. (Foto: BN).

Del: 

Nesten 80 deltakere og stort engasjement preget Fagpressens frokostmøte om GDPR onsdag morgen.

"Hvordan gjør vi dette riktig?" hadde Fagpressen satt som tittel på frokostmøtet.
Gro Mette Moen, jurist i Forbrukerrådet var først ut med en innledning om hvordan vi som forbrukere møter lovgivningen og rammene for personvern, for eksempel hver gang vi skal laste ned en ny app og må "godkjenne" en masse betingelser. Forbrukerrådet har testet hvor mye tid man ville bruke, dersom vi hver gang virkelig skulle lese og forstå disse betingelsene.

Gullik Gundersen fra Datatilsynet bød deretter på et fortettet foredrag om hvordan alle som bruker abonnementsregistre og for eksempel sender ut nyhetsbrev, må forholde seg fra og med 25. mai. Innhenting av samtykke fra den enkelte er et sentralt punkt i den nye lovgivningen.
Gulliksen måtte svare på flere spørsmål underveis i sin innledning, i tillegg til de forberedte spørsmålene etterpå. Disse kom fra medlemmer i Fagpressen som representerer blant annet de spesielle hensynene som må tas der fagforeningsdata brukes som base for kontakt med lesere og abonnenter.

Berit Seljebotn fra Tidsskriftet spør om GDPR og sensitive data knyttet til fagforeningsmedlemskap. Steinar Grønbekk fra LO Media (til høyre) fulgte opp samme tema. (Foto: BN).

Berit Seljebotn i Tidsskriftet og Steinar Grønbekk fra LO Media (begge i bildet) var spesielt opptatt av hvordan de kan ivareta lesere og abonnenter med dette utgangspunktet. Nettredaktør Paal Svendsen i Utdanning og Audun Røhrt i Fri Flyt hadde spørsmål knyttet til utsending av nyhetsbrev og bruken av nettverktøy fra Google, der man har liten mulighet for innsyn i hva som lagres av personinformasjon. Styreleder Erik Nord i Fagpressen var opptatt av ansvaret for oppbevaring av data under den nye lovgivningen, og ba Gundersen utdype risikoen for bøter fra Datatilsynet.

Det ble en engasjert diskusjon, der noen av deltakerne tok opp at det virker som om lovgiverne er i ferd med å legge et urimelig stort ansvar på den enkelte aktør. Gullik Gundersen fra Datatilsynet ga uttrykk for at de heller vil gi råd og veiledning til seriøse aktører, enn å ilegge bøter straks etter 25. mai.

– Det som er viktig, er at alle tar på alvor at det er noen nye forpliktelser knyttet til hvordan vi samler inn og tar vare på data, når den nye loven trer i kraft, sa han. Gundersen oppfordret til å benytte Fagpressen til å stille og koordinere spørsmål til Datatilsynet, og understreket at bransjemessige løsninger er å foretrekke for effektivitetens skyld.

– Fagpressen kommer til å lage maler som medlemmene kan bruke – vi prøver å få dette på plass før påske. Vi vurderer også å opprette et felles personvernombud, sa Per Brikt Olsen før han avsluttet frokostmøtet.

Her finner du Datatilsynets råd om de 12 viktigste punktene i ny lov om personvern.

 

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Kulturministeren lovet å legge fram en mediemelding før jul, da hun møtte medieorganisasjonene til debatt onsdag ettermiddag på Arendalsuka. Trine Skei Grande ønsker å framstå som om hennes departement ikke fortjener tittelen på debatten, "Mediepolitikk på vent?" Mange av motdebattantene mente at mediene har ventet lenge, og viste stadig til rapporten fra Mediemangfoldsutvalget. Geir Jørgen Bekkevold fra KrF var den eneste i debatten som nevnte viktigheten av å få fagpressen inn under det digitale mva-fritaket.

  • Fagpressen er medarrangør for to viktige debatter under Arendalsuka som foregår kommende uke. Varslerdebatten finner sted tirsdag ettermiddag, og den store mediepolitiske debatten onsdag ettermiddag.

  • Hele mediebransjen er oppgitt over at de nye digitale lesertallsmålingene ennå ikke har latt seg gjennomføre. Forklaringene er flere, men for Fagpressens medlemmer er det oppsummert slik som du kan lese her.