Endelig for Fagpressen: Nye offisielle digitale brukertall fra 2022

Endelig for Fagpressen: Nye offisielle digitale brukertall fra 2022

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen understreker at Fagpressen er glad for at fagmediene nå kan ta i bruk innovasjonsstøtteordningen, men sier i sin kommentar til statsbudsjettet at det bør tilføres mer til potten. (Foto: Thomas Brun/NTB).

Del: 

Fra 1. januar 2022 innfører Fagpressen en ny måling av digital trafikk hos medlemmene.
– Den nye målingen leveres av Kilkaya AS og bruker et tilsvarende måleskript som alle de andre mediekanalene måles etter. Dermed benytter fagmediene samme type maskinmålte tall som man gjør for resten av mediebransjen gjennom medietall.no. Det er viktig! sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

I dag måles Fagpressens nettsteder av Comscore. Målingen er basert på tredjeparts cookies (informasjonskapsler) som er i ferd med å bli forbudt og dermed må fases ut. Derfor vil også Fagpressen fase ut denne målingen i løpet av 2022, til fordel for målingen fra Kilkaya – som baseres på førsteparts cookies.

– Det er essensielt i dagens mediemarked å kunne dokumentere størrelse og utbredelse på en måte som er offisielt godkjent og lik for alle deltakerne. Dette kan bare gjøres av en uhildet tredjepart. Troverdigheten til et medium er helt avhengig av det.

– I prinsippet er det ingen forskjell på revisorgodkjent papiropplag og offisielle digitale brukertall. Det gjelder for alle redaksjonelle medier, understreker Per Brikt Olsen.

Han understreker sterkt at det er avgjørende viktig for fagpressekanalen at vi kan dokumentere utbredelse.

– Dette gjelder ikke først og fremst for det kommersielle. Det er viktig å dokumentere den påvirkningskraften det enkelte medium har – og som fagpressekanalen har. Vi må sørge for at vi ikke er den eneste mediekanalen i Norge som mangler dette! fortsetter Olsen og utfordrer redaktørene direkte:

– Det er viktig at samtlige redaktører ser dette ansvaret og sørger for å dokumentere nettutgaven.

Norsk målepartner

Fagpressen har tegnet avtale med det norske selskapet Kilkaya AS (tidligere Linkpulse) om å tilby en ny og framtidsrettet digitalmåling for medlemmene. Denne løsningen vil ivareta våre medlemmers behov for digital dokumentasjon. Fagpressen vil finansiere målingen gjennom dagens medlemskontingent, slik at målingen blir kostnadsfri for samtlige medlemmer.

Redaksjonelt dashbord

Kilkaya tilbyr også at Fagpressens medlemmer kan abonnere på deres redaksjonelle dashbord som gir full oversikt over hva som leses, og når og hvor lenge saker blir lest på din nettside. Denne funksjonaliteten ligger i skriptet som brukes til maskinmålingen, og Fagpressen har framforhandlet halv pris for medlemmer i Fagpressen.Hvordan bli med?

Den nye målingen skjer ved at alle medlemmene legger et lite skript inn på nettsiden.

– Dette skriptet vil dere få av Fagpressen, sier IT-sjef Kjartan Tyvand.

I dag måles Fagpressens medlemmer av Comscore, men denne målingen vil altså bli erstattet av Kilkaya-målingen. I noen måneder vil det bli målt dobbelt.

Hva blir målt i Kilkaya?

Kilkaya-skriptet måler:

Sidevisninger, Unike brukere og sesjoner pr. domene på desktop (inkludert tablet)

Sidevisninger, Unike brukere og sesjoner pr. domene på mobil

Sidevisninger, Unike brukere og sesjoner pr. domene totalt

Fagpressen sender ut dokumentasjonen som forklarer hva alle Fagpressens medlemmer må gjøre for at Kilkaya skal kunne logge disse dataene pr. domene.

Fagpressens medlemmer er ansvarlige for at taggingen er korrekt, og bør i samarbeid med Fagpressen kvalitetssikre at tallene fra Kilkaya stemmer med egne analyser.

Det må etableres en egen databehandleravtale mellom Kilkaya og Fagpressen, før målingen kan iverksettes, fordi det settes en førsteparts-cookie når en bruker besøker nettsiden til et av Fagpressens medlemmer.

Avtalen innebærer:

  • Fagpressen sender ut informasjon til alle medlemmer om hva som skal gjøres for å bli med i målingen.
  • Fagpressen følger opp de medlemmene som ikke har tagget riktig, eller ikke har fått lagt inn skript.
  •  Kilkaya verifiserer at skript er lagt inn, og måler riktig på desktop og mobil. Topplister pr. KPI /domene med aggregerte tall for i går, blir tilgjengelige i et dashboard i Kilkaya for alle Fagpressens medlemmer.

Kan også bli med i medietall.no

For de største medlemmene i Fagpressen kan det være aktuelt å utvide målingen slik at man også kan være med i Mediebransjens offisielle målinger, medietall.no. Dette er en utvidet måling som kalibreres med data fra Kantars Forbruker & Media-undersøkelse samt persondata fra innloggingsdataene til norske aviser.

I denne målingen får man ikke bare maskinmålingen, men den viser også unike personer som bruker maskinene. Kostnaden for å delta i medietall.no i varierer fra kr 12 000 til kr 25 000 pr år, avhengig av størrelse.

Er du interessert i å delta i medietall.no? Kontakt Kjartan Tyvand – kt@fagpressen.no

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: