Digital likebehandling av fagjournalistikk og prosessen videre

Digital likebehandling av fagjournalistikk og prosessen videre

Trine Skei Grande blir intervjuet av Kampanje rett etter at hun har sluppet nyheten om digitalt mva-fritak for fagpresse, i Bergen i begynnelsen av mai. (Foto: BN).

Del: 

Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Ved fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, RNB, tirsdag, sa finansminister Siv Jensen at at planen er å legge det inn i nasjonalbudsjettet for 2019.
I kulturdepartementets pressemelding tirsdag 15. mai, framkom det at finansdepartementet ser på § 6-3 i merverdigavgiftsloven. Denne paragrafen regulerer at tidsskrifter (på papir) har nullsats etter en egen bestemmelse. En løsning knyttet til det som kalles «parallellutgaver» av trykte tidsskrifter, virker i første omgang lite fremtidsrettet.

Samtidig beskriver pressemeldingen at finansdepartementet og kulturdepartementet skal utrede dette. Det er derfor ikke detaljert klarlagt hvordan løsningen blir for fag- og dybdejournalistikken. 

Fagpressen og de andre presseorganisasjonene har anbefalt en løsning som regulerer at elektroniske nyhetstjenester er fritatt for merverdiavgift ut fra merverdiavgiftsloven § 6-2. Dette er en bestemmelsen trådte i kraft 1. mars 2016, og som avisene forholder seg til. Vi tror en hensiktsmessig måte kan være å utvide denne eksisterende løsningen som fungerer så godt for dagspressen.

Fra Fagpressens side har vi stor tro på at vi sammen med de andre presseorganisasjonene nå kan gå inn i en konstruktiv dialog med departementene for å finne gode, fremtidsrettede beskrivelser av avgrensning. Vi ser frem til å benytte sommeren til å bistå med gode løsninger slik at regjeringens ønske om å likebehandle vår gode digitale journalistikk på en fremtidsrettet måte kan bli et faktum fra 2019.

 

Les merverdiavgiftsloven her.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også: