Datatilsynet beklager tidligere råd – snur i spørsmålet om dørmattedistribusjon

Datatilsynet beklager tidligere råd – snur i spørsmålet om dørmattedistribusjon

Datatilsynet snur i sin rådgivning: Dørmatte-distribusjon av blad fra fagforening er likevel ikke nødvendigvis et problem under ny personvernlov, men er det ikke alltid. Det må likevel vurderes i hver utgiverorganisasjon. (Foto: BN).

Del: 

Datatilsynet har nå kommet fram til at fagforeningsopplysninger i Norge likevel ikke er så sensitive at det er nødvendig med anonymisering eller postkassedistribusjon. 

Fagforeningstilhørighet er en sensitiv opplysning, men er regnet som en opplysning som ikke trenger samme beskyttelsesnivå her til lands som i andre land.
Fagdirektør Knut B. Kaspersen beklager at Datatilsynet tidligere har avgitt uttalelser som står i mot dette. Samtidig understreker han at det er den enkelte behandlingsansvarlige som må gjøre sin selvstendige vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Fagpressens adm. direktør Per Brikt Olsen er både oppgitt og glad på samme tid.
– For våre medlemmer er det selvsagt en fordel at man likevel ikke nødvendigvis trenger ekstraordinære tiltak. Når det er sagt, er vi oppgitt over at Datatilsynet gjennom 12–15 måneder både har gitt skriftlige råd, muntlige råd og deltatt på samlinger der meldingene har gått i en helt annen retning på akkurat samme spørsmål.
– Dette har kostet unødvendig tid, penger og ressurser både for Fagpressen og for flere av våre medlemmer, sier Olsen og legger til:
– Vi ønsker alle våre medlemmer en god sommer – og er selvsagt glade for at «spøkelset» fagforeningsdata og distribusjon ikke synes å være så alvorlig i GDPR likevel.

– Også tidligere har det vært slik at den enkelte utgiver har måttet vurdere om det er greit med dørmattedistribusjon. Og slik fortsetter det altså å være, oppsummerer Olsen.

Les også: