Juryen 2018

Juryen 2018

Del: 

Juryen består av representanter både fra fagpresse-miljøet og fra øvrig mediebransje. Juryen oppnevnes av Fagpressens styre, for ett år av gangen.  
 

Juryen i 2018

Kjersti Løken Stavrum, direktør i Stiftelsen Tinius. Juryleder

Anne Hafstad, Dagens Medisin

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær Norsk redaktørforening

Tormod Haugstad, redaktør Teknisk Ukeblad

Morten M. Løberg, fotograf

Nina Thorvaldsen, mediebyrået IUM

Sjur Frimand-Anda, journalist i Finansfokus

 

 

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 06. sep
Kl.: 
09:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere