Høringsuttalelse NRK-plakaten 2014

Høring: NRK-plakaten 2014

Del: 

Høring: NRK-plakaten 28.8.2014

​Fagpressen er presseorganisasjonen for norske fag- og nisjemedier. Vårt formål er å være en garantist for ytringsfrihet og pressefrihet, og for innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om medienes redaksjonelle uavhengighet. 

Fagpressens synspunkter på NRK-plakaten og NRKs rolle: 

NRK må ikke svekkes som allmennkringkaster. NRK produserer innhold som både i bredde og dybde beriker samfunnsdebatten. Særlig er det viktig å understreke NRKs mulighet til å gå i dybden, slik fag- og nisjemedier også gjør. 
Norske mediehus sliter med svekkede inntekter. Vi advarer likevel mot en utvikling der en tror at disse vil få bedre vilkår dersom NRKs oppdrag reduseres eller svekkes. Tvert i mot bør en aktiv mediepolitikk bidra til å styrke de mediene som bidrar med et betydelig mangfold. 
Fagpressen mener at finansieringen av og eierskapet til NRK må preges av forutsigbarhet og armlengdes avstand til den løpende politiske debatt. Finansiering gjennom kringkastingslisens har vært en suksess for å sikre slik uavhengighet. Fagpressen er åpen for muligheten for å finne annen egnet finansieringsform, løsrevet fra TV-apparatene. Samtidig advarer vi mot forslag om å finansiere NRK over statsbudsjettet, fordi en slik finansiering kan svekke den uavhengighet NRK som andre medier er helt avhengig av. 
Fagpressen mener departementet bør vurdere å stramme inn på NRKs mulighet for å hente inn kommersielle inntekter, som reklame og sponsorinntekter.  Reklamemulighetene på nrk.no bør fjernes, både fordi NRK bør være en ikke-kommersiell kringkaster – og fordi inntekter fra reklamemarkedet kan svekke andre viktige medier. Fagpressen mener det var et godt initiativ da NRK selv vedtok at nettsidene skulle være reklamefrie, men dette bør også gjenspeiles i NRK-plakaten. 
NRK-plakaten er et egnet verktøy for å legge rammer for NRK.  Likevel bør det påpekes at detaljrikdommen er svært stor, og trolig også for stor. Målet må være et verktøy som sikrer at rammene for NRK er tydelige, samtidig som en ikke utfordrer NRKs redaksjonelle uavhengighet. 
Fagpressen er åpen for at NRK i større grad samarbeider med andre medieaktører, som kringkastere, aviser, og fag- og nisjemedier.

Styret i Fagpressen

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 17. Mar
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere

På den tredje av vårens tidlige språkøkter lærer du å skrive slik at søkemotorene lettere finner sakene dine.

Dato: 
Torsdag 19. Mar til Fredag 20. Mar
Kl.: 
09:00 til 17:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

På PUFF 2020 møter du Kristian Ervik med saken "Kontainer-babyen" som Åsted Norge-redaksjonen laget for TV2 i fjor. Dessuten møter du journalistene fra Avisa Nordland som laget den prisbelønte saken "Mia – jenta ingen kunne hjelpe." Klikk og se hele det innholdsrike programmet.
Meld deg på PUFF!

Dato: 
Torsdag 26. Mar
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

Fagpressens årsmøte holdes torsdag 26. mars på Litteraturhuset. Det skal holdes valg til fem av plassene i styret. Hvert medlem i Fagpressen har én stemme - meld deg på.
Hvis du har forslag som du ønsker behandlet på årsmøtet, må dette sendes til styret i Fagpressen senest torsdag 27. februar som er fire uker før årsmøtet (jfr. Fagpressens vedtekter).