Høringsuttalelse NRK-plakaten 2014

Høring: NRK-plakaten 2014

Del: 

Høring: NRK-plakaten 28.8.2014

​Fagpressen er presseorganisasjonen for norske fag- og nisjemedier. Vårt formål er å være en garantist for ytringsfrihet og pressefrihet, og for innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om medienes redaksjonelle uavhengighet. 

Fagpressens synspunkter på NRK-plakaten og NRKs rolle: 

NRK må ikke svekkes som allmennkringkaster. NRK produserer innhold som både i bredde og dybde beriker samfunnsdebatten. Særlig er det viktig å understreke NRKs mulighet til å gå i dybden, slik fag- og nisjemedier også gjør. 
Norske mediehus sliter med svekkede inntekter. Vi advarer likevel mot en utvikling der en tror at disse vil få bedre vilkår dersom NRKs oppdrag reduseres eller svekkes. Tvert i mot bør en aktiv mediepolitikk bidra til å styrke de mediene som bidrar med et betydelig mangfold. 
Fagpressen mener at finansieringen av og eierskapet til NRK må preges av forutsigbarhet og armlengdes avstand til den løpende politiske debatt. Finansiering gjennom kringkastingslisens har vært en suksess for å sikre slik uavhengighet. Fagpressen er åpen for muligheten for å finne annen egnet finansieringsform, løsrevet fra TV-apparatene. Samtidig advarer vi mot forslag om å finansiere NRK over statsbudsjettet, fordi en slik finansiering kan svekke den uavhengighet NRK som andre medier er helt avhengig av. 
Fagpressen mener departementet bør vurdere å stramme inn på NRKs mulighet for å hente inn kommersielle inntekter, som reklame og sponsorinntekter.  Reklamemulighetene på nrk.no bør fjernes, både fordi NRK bør være en ikke-kommersiell kringkaster – og fordi inntekter fra reklamemarkedet kan svekke andre viktige medier. Fagpressen mener det var et godt initiativ da NRK selv vedtok at nettsidene skulle være reklamefrie, men dette bør også gjenspeiles i NRK-plakaten. 
NRK-plakaten er et egnet verktøy for å legge rammer for NRK.  Likevel bør det påpekes at detaljrikdommen er svært stor, og trolig også for stor. Målet må være et verktøy som sikrer at rammene for NRK er tydelige, samtidig som en ikke utfordrer NRKs redaksjonelle uavhengighet. 
Fagpressen er åpen for at NRK i større grad samarbeider med andre medieaktører, som kringkastere, aviser, og fag- og nisjemedier.

Styret i Fagpressen

Søk kompetansestøtte

kompetansest2016.jpg

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen torsdag 23. september. 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 30. sep
Kl.: 
08:30 til 12:15
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere

Markedsforums årlige kick-off arrangeres som digitalt seminar på Teams. Tema er digitale trender, tips til utvikling av nettsider i Fagpressen, hvordan selge og øke annonseinntekter – og tips til hvordan Fagpressen kan bruke sosiale medier for å nå redaksjonelle og kommersielle mål. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Dato: 
Onsdag 13. okt
Kl.: 
09:30 til 12:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Mens stadig mer forskning foregår på engelsk, skal de norske fagmediene presentere nye metoder og forskningsfunn på godt og tilgjengelig norsk. Ofte er det i fagpressen at et nytt begrep første gang blir tatt i bruk. Dermed blir forskernes engelske termer fagredaksjonenes hodebry.