Budsjetthøring kulturkomiteen 2014 (notat)

Budsjetthøring kulturkomiteen 2014 (notat)

Del: 

Høring i kulturkomiteen, notat, 10.11.2014

Innspill fra Fagpressen og Norsk tidsskriftforening:

Merverdiavgift: Bevar og utvid fritaket

Fagpressen (F) og Norsk tidsskriftforening (NT) vil med dette uttrykke våre medlemmers behov i mva-saken. 

•    Mva.-fritaket må bevares for papirutgivelser for aviser og tidsskrift. 

•    Det bør innføres mva.-fritak også for digitale utgivelser, i det minste for de medier som i dag er omfattet av fritaket. 

•    Prinsipielt mener vi at det ikke skal være moms på det frie ord.  Det bør være innholdet som styrer, ikke hvilken medietype eller kanal det utgis i. 

•    Innføring av mva. slik regjeringen ønsker, vil svekke det norske mediemangfoldet. Særlig vil det ramme små og sårbare medier, som mediepolitikken hittil har vært ment å bygge opp under. Vi representerer nettopp slike små medier, som samtidig bidrar med viktig journalistikk og innhold man ikke får i noen andre medier. 

•    Regjeringen vurderer kun aviser. Vi mener fagblad og tidsskrift i like stor grad bidrar til mangfold, egenprodusert journalistikk på alle samfunnsområder, og dermed til en informert og opplyst offentlighet.  

•    Regjeringens forslag til mva. for medier legger i tillegg opp til en for snever avgrensning, når de bruker begrepet e-aviser. Dermed legges det opp til at kun like/identiske digitale utgaver vil være omfattet. Dette bremser nødvendig innovasjon i mediene. 

•    Provenyen av å utvide fritaket for tidsskrift til å omfatte digitale utgivelser er nesten null. 

•    Mva.-fritaket har vært og er den viktigste rammebetingelse for mangfoldet av tidsskrift i Norge. I tillegg bidrar det til å styrke norsk frivillighet og organisasjonsliv. Dersom det ilegges merverdiavgift vil trolig mange eiere revurdere satsingen på et uavhengig tidsskrift. 

Styret i Fagpressen

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!