Budsjetthøring kulturkomiteen 2014 (notat)

Budsjetthøring kulturkomiteen 2014 (notat)

Del: 

Høring i kulturkomiteen, notat, 10.11.2014

Innspill fra Fagpressen og Norsk tidsskriftforening:

Merverdiavgift: Bevar og utvid fritaket

Fagpressen (F) og Norsk tidsskriftforening (NT) vil med dette uttrykke våre medlemmers behov i mva-saken. 

•    Mva.-fritaket må bevares for papirutgivelser for aviser og tidsskrift. 

•    Det bør innføres mva.-fritak også for digitale utgivelser, i det minste for de medier som i dag er omfattet av fritaket. 

•    Prinsipielt mener vi at det ikke skal være moms på det frie ord.  Det bør være innholdet som styrer, ikke hvilken medietype eller kanal det utgis i. 

•    Innføring av mva. slik regjeringen ønsker, vil svekke det norske mediemangfoldet. Særlig vil det ramme små og sårbare medier, som mediepolitikken hittil har vært ment å bygge opp under. Vi representerer nettopp slike små medier, som samtidig bidrar med viktig journalistikk og innhold man ikke får i noen andre medier. 

•    Regjeringen vurderer kun aviser. Vi mener fagblad og tidsskrift i like stor grad bidrar til mangfold, egenprodusert journalistikk på alle samfunnsområder, og dermed til en informert og opplyst offentlighet.  

•    Regjeringens forslag til mva. for medier legger i tillegg opp til en for snever avgrensning, når de bruker begrepet e-aviser. Dermed legges det opp til at kun like/identiske digitale utgaver vil være omfattet. Dette bremser nødvendig innovasjon i mediene. 

•    Provenyen av å utvide fritaket for tidsskrift til å omfatte digitale utgivelser er nesten null. 

•    Mva.-fritaket har vært og er den viktigste rammebetingelse for mangfoldet av tidsskrift i Norge. I tillegg bidrar det til å styrke norsk frivillighet og organisasjonsliv. Dersom det ilegges merverdiavgift vil trolig mange eiere revurdere satsingen på et uavhengig tidsskrift. 

Styret i Fagpressen

Søk kompetansestøtte

kompetansest2016.jpg

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen torsdag 23. september. 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 30. sep
Kl.: 
08:30 til 12:15
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere

Markedsforums årlige kick-off arrangeres som digitalt seminar på Teams. Tema er digitale trender, tips til utvikling av nettsider i Fagpressen, hvordan selge og øke annonseinntekter – og tips til hvordan Fagpressen kan bruke sosiale medier for å nå redaksjonelle og kommersielle mål. Arrangementet er gratis for medlemmer.

Dato: 
Onsdag 13. okt
Kl.: 
09:30 til 12:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Mens stadig mer forskning foregår på engelsk, skal de norske fagmediene presentere nye metoder og forskningsfunn på godt og tilgjengelig norsk. Ofte er det i fagpressen at et nytt begrep første gang blir tatt i bruk. Dermed blir forskernes engelske termer fagredaksjonenes hodebry.