Høringssvar om telefonsalg 2015

Høring: Telefonsalg 2015

Del: 

Høring: Telefonsalg 14.09.15

Regjeringen Solberg foreslår å innskjerpe deler av regelverket for telefonsalg. Fagpressen mener at forslaget går for langt i å hindre salg av medier til allerede eksisterende abonnenter, og ber departementet vurdere unntaksregler på dette punktet.

Høringsuttalelse: Forslag til endringer i reglene for telefonsalg

Fagpressen er presseorganisasjonen for over 200 norske fag- og nisjemedier. Vårt formål er å være en garantist for ytringsfrihet og pressefrihet, og for innsikt og dybde i samfunnsdebatten. Fagpressen skal verne om medienes redaksjonelle uavhengighet.

Fagpressen har vurdert forslagene til endringer i reglene for telefonsalg. Vårt hovedanliggende er medienes rammebetingelser og muligheter til å nå befolkningen med viktig journalistikk og informasjon.

Forslagene som fremmes i denne høringen går etter vår mening for langt i å hindre salg av medier til allerede eksisterende abonnenter. Muligheten til å kontakte kunder for å tilby tilleggsmedier er av stor betydning for å opprettholde opplag, lesere og en opplyst offentlig samtale.   

Medieutviklingen tilsier at aktørene tilbyr nye produkter i nye kanaler fra samme hovedmedium. Forslagene som fremmes vil aktivt hindre mediene i å selge disse til dagens abonnenter.  

Fagpressen har for øvrig ingen merknader til dagens system, der innbyggerne har mulighet til å reservere seg mot telefonsalg fra nye leverandører. Vi mener imidlertid at mediene fortsatt må ha mulighet til å kontakte egne kunder.

Myndighetene har gjennom det såkalte infrastrukturkravet i Grunnlovens § 100 en aktiv plikt til å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. I lys av dette vil det være svært uheldig dersom myndighetene blir et aktivt hinder for innbyggernes tilgang til vesentlig journalistikk.

Høringsnotatet fra departementet viser til regelverket i Danmark og Sverige, som har henholdsvis en opt-in og en opt-out-løsning. Vi støtter at det fortsatt skal være en opt-out-løsning, men vil samtidig vise til unntaket som Danmark har gjort for aviser, ukeblader og tidsskrift. Et slikt unntak er det etter vår mening også mulig å innføre i tilknytning til en opt-out-løsning.

Fagpressen ber derfor departementet vurdere innføring av unntaksregler for medier, slik at disse fortsatt kan drive telefonsalg til egne abonnenter. 

Styret i Fagpressen

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen onsdag 5. februar. 

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 21. Jan
Kl.: 
10:00 til 12:00
Passer for: 
Alle

Mediebransjen har gjennomført en ny felles undersøkelse av seksuell trakassering, som oppfølging av undersøkelsen i 2017. Resultatene legges fram på en pressekonferanse tirsdag 21. januar kl 10.00, hos Amedia. Vær ute i god tid – det kan være kø i registreringen! Meld deg på her.

Dato: 
Tirsdag 28. Jan
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Er du smittet av en språksykdom? Det er fort gjort å bli, men frykt ikke. Bli med på vårens første språkmorgen og få medisin som virker!

Dato: 
Torsdag 06. Feb
Kl.: 
14:00 til 16:15
Passer for: 
Markedsførere
Annonseselgere

Hvordan går det med de ulike mediene? Hvem er vinnerne og taperne når det gjelder lesing og bruk? Hva kan jeg gjøre for å øke inntektene? Hvordan øke inntektene gjennom brukerbetaling?

Dette og mer til får du kunnskaper og innsikt om på Trender som arrangeres av Fagpressens Markedsforum. Du får tall og fakta, mens også fremtidsutsikter og råd. Ta gjerne med en kollega så blir det lettere å gjennomføre endringer internt etterpå.

Vi avslutter med litt mat og hyggelig samvær.