Merverdiavgift

Merverdiavgift

Del: 

Merverdiavgift

Leveringsfrister for mva-meldingen endres ikke

Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Innbetalingsfrist utsettes

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder følgende mva-meldinger:

Mva-meldinger med forfall fra mars og til og med 10. juni. Det betyr at det ikke ilegges tvangsmulkt ved for sen levering av 1. termin (frist 14. april) og 2. termin (frist 10. juni).

Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april).

Selv om Skatteetaten nå stopper tvangsmulkt, oppfordrer vi likevel virksomheter til å levere mva-meldingen så snart de får anledning.

Endring i redusert sats for mva

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 8 prosent fra og med 1. april til og med 31. oktober 2020. 

 

Skatteetaten oppdaterer informasjonen på denne siden.