Betalingsfrister

Betalingsfrister

Del: 

Her er en foreløpig oversikt over de fleste utsatte betalingsfrister:
 

MVA

Leveringsfrister for mva-meldingen endres ikke

Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Innbetalingsfrist utsettes

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april er utsatt til 10. juni. Fristen for årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.
Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.
Dersom du har innbetalt merverdiavgiften for 1. termin, og du ønsker denne tilbakebetalt, må du ta kontakt med skatteetaten.
 

Arbeidsgiveravgift og a-meldingen

Uforandret innrapportering av a-meldingen den 5. hver måned.
Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.

 

Forskuddsskatt

1. termin 2020 - frist 15.3.2020 utsatt til 1.5.2020

MERK: 27. mars har regjeringen foreslått at også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

 

Forkuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Denne siden hos skatteetaten har de siste oppdaterte frister.