Faglige fora

Faglige fora

Del: 

Fagpressen har etablert faglige fora for henholdsvis redaktører, journalister og salgs- og markedsansatte. Foraene har som formål å:

  • heve det faglige nivået blant medlemmene gjennom kompetansetiltak
  • være talerør for hver sin faggruppe inn mot administrasjonen og styret i Fagpressen

 

Fagpressens redaktørforum

Fagpressens redaktørforum er videreføringen av Fagpressens redaktørforening og har som formål å ivareta og styrke redaktørenes interesser. Alle redaktørene er personlig medlem i forumet. Redaktørmedlemskapet og utgivelsens medlemskap i Fagpressen utgjør til sammen "medlemmet". Fagpressens redaktørforum er viktig for kommunikasjonen mellom Fagpressens styre og administrasjon og de enkelte redaktørene i Fagpressen.

Styret består av:
Paal Ravnaas, redaksjonssjef Forsvarets forum, pr@fofo.no, leder
Alf Bergin, redaktør Grav24.no, alf@svartpaakvitt.no
Knut Viggen, redaktør Nettverk, knut.viggen@lomedia.no
Eva Ler Nilsen, redaktør i Fagbladet, eva.ler.nilsen@fagbladet.no
Ellen Beate Dyvi, redaktør i Tidsskriftet for den norske Tannlegeforening, ellen.beate.dyvi@tannlegeforeningen.no

Fagpressens redaktørforum har lukket gruppe på Facebook som redaktører i Fagpressen kan bli medlem av.

 

Journalistforum

Fagpressens journalistforum er et faglig forum for redaksjonelle medarbeidere og frilansere. Journalistforum er, sammen med Redaktørforum, hovedarrangør av den årlige redaksjonelle konferansen, PUFF. 

Styret består av: 
Kari Oliv Vedvik, Utdanning (leder); kov@utdanningsnytt.no

Anne Lise Stranden, forskning.no, anne.lise@forskning.no
Sjur Frimand-Anda, Finansfokus, sjur.frimand-anda@finansforbundet.no
Marianne Ruud, Utdanning, mr@utdanningsnytt.no
Bjørg Engdahl, Din hørsel, engdahl@hlf.no
Ellen Morland, Sykepleien, ellen.morland@sykepleien.no

Fagpressens journalistforum har side på Facebook som journalister og redaksjonelle medarbeidere kan bli medlem av. 

 

Markedsforum

Dette forumet er for alle som jobber med annonsesalg og markedsaktiviteter.

Styret består av:
Ingunn Roald, Sykepleien (leder),  ingunn.roald@sykepleien.no (leder)

Njål Hjelde Anderssen, Tidskrift for Den norske legeforening,
njal.anderssen@legeforeningen.no
Heidi Bjørkedal, Politiforum, heidib@pf.no
Kåre Borgan, forskning.no, kare@forskning.no
Morten Olsson, Elektronikk, morten@elektronikkforlaget.no

Fra administrasjonen deltar Kjartan Tyvand, kt@fagpressen.no

Fagpressens markedsforum har lukket gruppe på Facebook som annonseselgere, markedsfolk og andre i Fagpressen kan bli medlem av.

 

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 08. nov
Kl.: 
08:30 til 23:45
Passer for: 
Alle

Onsdag 8. november blir det en innholdsrik fagpressedag på Hotel Bristol. På kvelden blir det festmiddag og feiring av Fagpressens 125 års-jubileum!

Meld deg på tidlig og få din andel av øremerket støtte til deltakelse på dagkonferansen!

Dato: 
Torsdag 14. Mar til Fredag 15. Mar
Kl.: 
09:30 til 13:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Neste PUFF-konferanse holdes på Holmen Fjordhotell 14. og 15. mars 2024. – Vi lover et supergodt program og skal feire at PUFF er ti år! sier Kari Oliv Vedvik som leder programkomiteen.