Se pris for medlemskap

Kontingent

Del: 

Kontingenten dekker medlemskapet for både utgiver og redaktør. Redaktørmedlemskapet dekkes med 50 prosent av den avgiftsfrie kontingenten (se matrisene nedenfor).
Se for øvrig §4 i Fagpressens vedtekter.

Kontingenten beregnes ut fra hvilket medium som er hovedmedium, digital eller trykt utgave, vurdert etter den kanalen som gir høyest kontingent.

Kontingentens størrelse beregnes etter tabellene nedenfor og faktureres til utgiver en gang i året.

For beregning av kontingenten for ditt medium, ta kontakt med Kjartan Tyvand på telefon 92 66 50 17 eller epost kt@fagpressen.no
 

Beregningsnøkkel:
For trykte medier:  avgiftsfri kontingent + avgiftspliktig kontingent + mva
For digitale medier: avgiftsfri kontingent + avgiftspliktig kontingent + mva

 

Nystartede medier kan få Fagpressens startmedlemskap med kontingent kr 2500 (+ mva) pr år, i inntil to år.

 

Noen av fagpressens medlemmer vil få kontingent beregnet etter gammelt system. se satsene under.

 

 

 

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 08. nov
Kl.: 
08:30 til 23:45
Passer for: 
Alle

Onsdag 8. november blir det en innholdsrik fagpressedag på Hotel Bristol. På kvelden blir det festmiddag og feiring av Fagpressens 125 års-jubileum!

Meld deg på tidlig og få din andel av øremerket støtte til deltakelse på dagkonferansen!

Dato: 
Torsdag 14. Mar til Fredag 15. Mar
Kl.: 
09:30 til 13:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Neste PUFF-konferanse holdes på Holmen Fjordhotell 14. og 15. mars 2024. – Vi lover et supergodt program og skal feire at PUFF er ti år! sier Kari Oliv Vedvik som leder programkomiteen.