rapport_fra_avvikshandtering_og_egenkontroll-forslag_til_tiltak.doc