Vi har mye å fortelle deg på Fagpressens årsmøte

Vi har mye å fortelle deg på Fagpressens årsmøte

Styret i Fagpressen i arbeid; fra venstre Svein-Yngve Madssen, Trine Østlyngen, nestleder, Svein Åge Eriksen, Ole Henrik Nissen-Lie, Mona Askerød, Erik Nord, styreleder, Paal Svendsen, Bjørnar Kjensli og Ingunn L. Roald. (Foto: BN).

Del: 

Årsmøtet holdes torsdag 28. mars fra kl 14.00 på Litteraturhuset i Oslo. Meld deg på og la din stemme telle med på Fagpressens høyeste beslutningsorgan. Meld deg på her.

Last ned og les styrets årsberetning og regnskaper fra 2018.

 

Årsmøtets dagsorden:

1. Valg av dirigent

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

3. Valg av to personer som sammen med dirigenten skal undertegne protokollen

4. Beretning og regnskap Fagpressen 2018 og Fagpressens vederlagsfond 2018

5. Kontingent

6. Vedtekter

7. Innkomne forslag: Forslag fra FRF, angår vedtekter

8. Styrets honorarer

9. Valg

 

STYRETS BERETNING 2018

Styret

Styreleder: Erik Nord, direktør Telenor Media

Nestleder: Trine Østlyngen, konsulent og styreleder Kommunal Rapport

Styremedlemmer:

Svein-Yngve Madssen, ansv. redaktør, LO-Aktuelt

Paal Svendsen, nettredaktør, Utdanning

Ingunn Langøy Roald, markedssjef Sykepleien

Bjørnar Kjensli, redaksjonssjef forskning.no

Svein Åge Eriksen, redaktør Finansfokus

Ole Henrik Nissen-Lie, redaktør og daglig leder Norsk Maritimt Forlag

Mona Askerød, redaktør Musikkultur

Medlemmene

I løpet av 2018 fikk Fagpressen 13 nye medlemmer, mens ti meldte seg ut. Flere ble nedlagt, noen mener de ikke trenger medlemskapet lenger, mens andre har dårlig økonomi eller har kvittet seg med redaktørplakaten. Pr 1. januar 2019 hadde Fagpressen 213 medlemmer. Til sammen jobber 1183 personer i disse fagmediene. Det innebærer en netto medlemsvekst på fire medlemmer, og at 21 flere personer gjennom disse er tilsluttet Fagpressen.

De nye medlemmene:

AquaVIT

Bobil og Caravan Magasinet

Friluftsliv

Gamer.no

HRR, Hotell, Restaurant og Reiseliv

Josimar

Kjemi

Kystmagasinet

Lymfeposten

NHI.no

Næringspolitikk.no

Trav- og Galopp-nytt

Vernepleieren i Delta

Administrasjonen i Fagpressen hadde ved utgangen av 2018 fire ansatte:

Per Brikt Olsen, adm. direktør

Berit Nyman, nestleder

Kjartan Tyvand, økonomi- og IT-ansvarlig

Elisabeth Berg Pronkow, sekretær

Journaliststudent Silja Björklund Einarsdóttir jobbet i første halvår på timebasis med desking av nyhetsportalen Fagpressenytt.no, dette ble senere utført av Thor-Ivar Guldberg gjennom et samarbeid med Tenk kommunikasjon. Siden november 2018 gjøres den daglige deskingen av Marius C. Nyman.

Fagpressen – full fart forover

Fagpressen har hatt et år med høy aktivitet i 2018. Medlemsveksten er forhåpentligvis bare begynnelsen for organisasjonen som vil være den foretrukne medlemsorganisasjonen for fagmedier i Norge. Flere nye fordelsavtaler og gode fellesskapsløsninger er etablert i 2018. Visjon og strategi skal oppfylles:

Fagpressen skal

 • arbeide for medlemmenes rammevilkår, ut fra Fagpressens formålsparagraf
 • ha et differensiert fordelsprogram for medlemmene
 • tilrettelegge for digitalisering
 • by på et godt kursprogram og opplegg for kompetanseutvikling

Felles innlogging med aID

Tidlig på høsten ble det skrevet en samarbeidsavtale mellom Fagpressen og Amedia, om innloggingsløsningen aID. Et pilotprosjekt med fire av Fagpressens medlemmer er gjennomført, og kunnskapen brukes nå til å optimalisere løsningen for flest mulig av Fagpressens medlemmer. Noen har allerede signert avtalen, deriblant Kommunal Rapport og Jakt & Fiske, og flere er på vei.

– Fagpressen har behov for å flytte papirets forretningsmodell over til digital distribusjon. Med denne avtalen er det nå tilrettelagt for at alle våre medlemmer kan øke sin digitale satsing. Dette er svært viktig å ha på plass i forkant av et mulig digitalt merverdiavgiftsfritak for fagbladene, sa adm. direktør Per Brikt Olsen ved signeringen av rammeavtalen.

Fagpressen trykk og distribusjon

Denne nye tjenesten kom i regulær drift fra begynnelsen av året, og ved påsketider var det også underskrevet en rammeavtale for distribusjon. Berit Nyman har sammen med konsulent Per Halvorsen fått med nær 60 av Fagpressens medlemmer i rammeavtalene for trykk og/eller ferdiggjøring og distribusjon. Den største ufordringen har vært å få de opplagstunge medlemmene med i avtalene, og det kommer til å bli lagt enda mer innsats i det arbeidet i 2019.

Fagpressens GDPR-ordning

Den nye europeiske personvernlovgivningen ble noe utsatt, men trådte i kraft i august, med nye krav til hvordan publisister ivaretar personvernet i sine registere og adressedatabaser. Fagpressen holdt flere orienteringsmøter og har laget en rådgiverordning for medlemmene om GDPR, i samarbeid med advokatfirmaet Wiersholm. Ved utgangen av 2018 var 40 medlemmer innmeldt i ordningen.

INMA-avtalen

Fordelsavtalen med INMA som ble inngått på slutten av 2017, gir alle medlemmer i Fagpressen tilgang til INMAs medlemsfordeler, samt en gratisbillett til hvert av arrangementene «8 minutes», Performance-konferansen og Gulltaggen. Det har vært god deltakelse i 2018, særlig på Gulltaggen.

Måling av nettutgaver og «ny» plattformnøytral opplagskontroll

De nye målesystemene som utvikles i samarbeid med Com Score/TNS, ble betydelig forsinket fra leverandørsiden. Fagpressen ser fram til å få nye målinger for å dokumentere de digitale utgavene i samme «valuta» som brukes i de øvrige mediekanalene.

Flytter til Pressens hus i februar 2021

Nå er enighet oppnådd og avtaler underskrevet: Fagpressen flytter inn i Pressens hus i Skippergata 22–26, sammen med alle de andre landsdekkende presseorganisasjonene samt NTB, Faktisk.no, SKUP-sekretariatet og IJ. Flyttelasset går ved årsskiftet 2020/21.

Fagpressens adm. direktør Per Brikt Olsen har engasjert seg betydelig i arbeidet med å finne fram til gode fellesløsninger, samtidig som den enkelte organisasjons behov skal ivaretas, og man har en visjon om å skape et kraftsentrum for synliggjøring av journalistikken.

Fram til innflyttingen foregår nå en totalrehabilitering av de tre eiendommene som skal bli til Pressens hus.

Mediepolitisk arbeid

Også i 2018 ble det største mediepolitiske temaet i Fagpressen å drive fram digitalt mva-fritak, på de samme premissene som gjelder for dagspresse/ «brede nyhetsmedier», som lovgiverne kaller det. Til tross for at kulturminister Trine Skei Grande i sin åpningstale på Nordiske mediedager i Bergen i mai, proklamerte at det nå skulle bli slutt på «forskjellsbehandlingen av elektroniske tidsskrifter», kokte det enda en gang bort da finansbyråkratene skulle skrive forslaget ferdig på høsten.

I februar 2019 leverte Fagpressen en kritisk høringsuttalelse til Skattedirektoratet, som i sitt utkast til forskrifter for en utvidelse av fritaket, la til grunn at fagmedier må ha en trykt publikasjon for å kunne få digitalt mva-fritak. Høringssvarene fra alle de andre medieorganisasjonene støttet Fagpressens synspunkter, og håpet er at samstemt og godt fundert argumentasjon påvirker både byråkratene og lovgiverne til omsider å etablere et mva-regime som er framtidsrettet, i løpet av 2019.

Tidligere på året leverte Fagpressen også en høringsuttalelse til utkast til medieansvarslov.

Virksomheten i Fagpressens faglige fora:

Journalistforum

Styremedlemmene i Fagpressens journalistforum la også i 2018 mest arbeid i å planlegge og gjennomføre PUFF-konferansen som ble arrangert 16.–17. mars. Aktuelle tema var PFU, hvordan lage god podcast, og gravejournalistikk i små redaksjoner. Foredragsholderne kom fra NRK, Josimar, Dagbladet, Faktisk.no og flere av Fagpressens egne redaksjoner.

Konferansen er blitt et årvisst arrangement med vekt på journalistikk og nye verktøy. PUFF-konferansen har de siste årene søkt og fått økonomisk støtte fra Norsk journalistlag.

Anne Lise Stranden i forskning.no er leder for Journalistforum. Med seg i styret har hun hatt Marianne Ruud, Utdanning, Henrik Skjevestad, Advokatbladet, Aksel Kjær Vidnes, Forskerforum og Sjur Anda, Finansfokus.

Redaktørforum

Redaktørene i Fagpressen har i økende grad brukt sitt eget FB-forum til å diskutere ulike tema, be om gode råd fra kolleger, og dra i gang diskusjoner. Det er bra, og det ser ut til å fungere godt.

Ellers har Redaktørforum engasjert seg i de politiske høringene med verdifulle innspill, og i å arrangere PUFF-konferansen våren 2018. Redaktør Ivar Kvistum i Handikapnytt er leder i styret for Redaktørforum. I styret satt også Mona Askerød i Musikkultur, Martin Toft i Uniforum, Svein Åge Eriksen i Finansfokus og Christina Gulbrandsen, Ingeniørenes stemme.

Markedsforum

Fagpressens Markedsforum, ledet av markedssjef Ingunn Roald i Sykepleien, gjennomførte sine to store arrangementer også i 2018: «Trender» på våren og Kick-off på høsten. Begge var godt besøkt. På «Trender» snakket Ole Petter Nyhaug fra Opinion om forbrukertrender og framtidens medier, mens Katja Møglestue fra Kantar og Therese Becke fra Mediebyrået RED bidro med innspill og analyser.

Den store salen i Lærernes Hus var velfylt av 70 deltakere da årets kick-off gikk av stabelen i september, med godt og nyttig program.

I styret for Markedsforum satt også Njål Hjelde Anderssen, Tidsskriftet, Heidi Bjørkedal, Politiforum, Kåre Borgan, forskning.no, Rune Johansson, TU, Beate Johnsen, TU og Morten Olsson, Elektronikk.

Fagpresseprisene 2018

Prisutdelingen og festen i begynnelsen av juni bød på fortjent heder, fest og feiring av vinnerne i de ni kategoriene i Fagpresseprisene – se oversikten. Bandet «Drømmere & drankere», under ledelse av nyhetsredaktør Knut Nygaard i Fagbladet satte tone og stemning for prisfesten på Månefisken.

Juryleder Kjersti Løken Stavrum, Stiftelsen Tinius, hadde med seg i juryen Anne Hafstad fra Dagens Medisin (ny), Nina Thorvaldsen, rådgiver IUM, Tormod Haugstad, redaktør Teknisk Ukeblad, Sjur Anda, journalist i Finansfokus, Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær Norsk redaktørforening og Morten Løberg, fotograf.

Disse vant Fagpresseprisene i 2018:

Fagpresseprisen: Forsvarets forum

Journalistprisen: Sissel M. Rasmussen, fotojournalist i Frifagbevegelse/LO-Aktuelt for «Bygda som lever av de døde», tekst og foto.

Graveprisen: Lisa Rypeng, Hanne Wien og Ole Petter Pedersen i Kommunal Rapport for «Lenvik-saken»

Markedsprisen: Medier24

Innertieren: Frilansjournalist Torkil Torsvik for Musikkultur for «Den store, stygge sceneskrekken»

Forsideprisen: Sykepleien nr 3/2017 «Kutter smerten», ved journalist Marit Fonn og designer Monica Hilsen

Fotoprisen: Christian Nørstebø og Forsvarets forum for serien «Kongebilder»

Utviklingsprisen: Ingeniørenes stemme, for utvikling av fagmediet til å bli «ingeniørenes lokalavis», blant annet gjennom nye nettsider og podcast.

Årets redaktør: Tove Lie, Khrono.no

Fagpressedagen 2018

Fagpressedagen 28. november toppet programmet fra start med Silvija Seres' foredrag om teknologi og relevans i «den fjerde industrielle revolusjon». Aldri har noen innleder på den årlige fagkonferansen fått så høy rangering i evalueringen. Men så regnes også matematikkdoktor og teknologiinvestor Seres som en av de beste innlederne man for tiden kan få tak i.

Adm. direktør Per Brikt Olsen ga deltakerne en fyldig gjennomgang av arbeidet i Fagpressen, med vekt på områdene mediepolitikk og fordelsavtaler for medlemmene. Han ble godt sekundert av økonomisjef Kjartan Tyvand som presenterte fersk statistikk om opplag og omsetning.

Kulturminister Trine Skei Grande hadde sendt en videohilsen til Fagpressen. Mer engasjement ble skapt av samtalen om fagpressen og falske nyheter, mellom Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg og IKT Norge-direktør Torgeir Waterhouse. Tidligere NRK- og Dagbladet-journalist Eva Bratholm ledet både dette innslaget og debatten om kommunikasjon og journalistikk.

Kopinor og vederlagsfondet

Fagpressen er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om fotokopiering og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang til kultur og kunnskap, samtidig som opphavere og utgivere får betalt for sine verk.

Fagpressen forvalter kollektive vederlagsmidler for utgivere og redaktører innenfor området tidsskrift.

I 2018 mottok Fagpressen 3 054 966 kr i opphavervederlag, og 4 172 917 kr i utgivervederlag fra Kopinor. (I 2017 var summene henholdsvis kr 2 969 193 kr og 3 982 389).

Kopinors totale inntekter i 2018 var 374,1 mill. kr. Norske rettighetshavere mottok i alt 225,9 mill. kr i kollektive vederlag. Til utenlandske rettighetshavere ble det utbetalt 54,5 mill. kr i kollektive vederlag. Kopinor utbetaler også en del vederlag til rettighetshavere individuelt (16,0 mill. kr i 2018).

Vederlagsmidlene som Fagpressen mottar, benyttes til:

 • Kompetansestøtte
 • Fagpressens kompetanseprogram og konferanser
 • Tiltak som kommer tidsskrift og fagpresse til gode

Alle tiltakene som finansieres med vederlagsmidler likestiller rettighetshavere, uavhengig om de er medlemmer eller ikke.

Disse fikk kompetansestøtte i 2018

Støtte til deltakelse på konferanser/kurs:

Svanhild Blakstad, Byggeindustrien, kr 9400

Katharina D. Håkonsen, Yngvil Mortensen og Anne S. Renå, LO Media, kr 30 000

Kirsten Ropeid, Utdanning, kr 20 000

Harald Henmo, LO Media, kr 10 000

Lotte Shepard, Ren Mat, kr 9400

Marianne Nordahl, forskning.no, kr 7900

Kåre Borgan, forskning.no, kr 10 000

Jens F. Andersen, Norsk hagetidend, kr 4400

Berit Solhaug, Norsk Husflid, kr 10 000

Erik Inderhaug, Politiforum, kr 9692

Bente Wallander, Aldring og helse, kr 6500

Tore Oksholen, Universitetsavisa, kr 10 000

Andre søknader/egne prosjekter:

Arne Storrønningen, Framtiden i våre hender, kr 15 000

Jørn Finsrud o.fl., Norsk maritimt forlag, kr 30 000

Wenche Huser Sund/Salgsfabrikken, kr 40 000

Pål Otnes, Fotografi, kr 20 000

Charlotte H. Lem, Magma, kr 10 000

Leif M. Kirknes, Nettverk/LO Media, kr 15 000

Yngve Vogt, Apollon, kr 15 000

Hospitant i Faktisk.no høsten 2018:

Anne Lise Stranden, journalist i forskning.no kr 200 000

Det ble avsatt kr 500 000 til søkbar kompetansestøtte i 2018. Fondsstyret behandlet innkomne søknader og til sammen kr 492 292, ble innvilget for utbetaling.

Fagpressen først med Faktisk.no-hospitant

I 2018 gjorde styret for Fagpressens vederlagsfond det framsynte vedtaket å stimulere journalister og redaktører til å bli hospitanter i Faktisk-redaksjonen, med øremerket kompetansestøtte fra fondet. Det ble gjort en avtale med Faktisk-redaktør Kristoffer Egeberg, og historiens første Faktisk-hospitant ble Anne Lise Stranden fra forskning.no som hospiterte høsten 2018. Forsøket ble så vellykket at Faktisk.no ønsker en årlig hospitant fra Fagpressen, samtidig som de også har etablert en avtale med STUP-ordningen om å støtte hospitanter.

 

Fagpressen i styrer og råd

Norsk presseforbund: Per Brikt Olsen (styremedlem), Berit Nyman (varamedlem)

Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg: Berit Nyman og Torkjell J. Trædal, Politiforum/Felicia Øystå, Kommunal Rapport

Den store journalistprisen: Jurymedlem: Tove Lie, Khrono

Kopinor: Erik Nord var i 2018 Fagpressens representant i Kopinors representantskap, med Trine Østlyngen som vararepresentant. På vegne av utgiverorganisasjonene innenfor journalistisk virksomhet var Randi S. Øgrey (MBL) styremedlem med Per Brikt Olsen som varamedlem.

INMA: Per Brikt Olsen, styremedlem

IJ: Britt Sofie Hestvik, redaktør og daglig leder i Kommunal Rapport, styreleder.

OR: Hege Breen Bakken, redaktør i Fagbladet, møtende varamedlem.

NJs landsstyre: Lene Svenning, LO Media, styremedlem og Jatushiga B. Raja, LO Media, varamedlem i landsstyret og styremedlem i OJ.

IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik:

Advisory Board: Kjartan Tyvand

Fagpressen er medlem av EMMA; European Magazine Media Association, og FIPP som er den verdensomspennende sammenslutningen av og for magasinutgivere.

Råd og bistand

Fagpressen tilbyr råd og bistand til medlemmer innen mange områder. De viktigste er roller og ansvar i forholdet mellom utgiver og redaktør, redaksjonell uavhengighet, presseetikk, innsyn/offentlighet, opphavsrett, annonsesalg og digitalutvikling. De fleste saker løser seg gjennom alminnelig bistand, men noen ganger trengs juridisk ekspertise. Fagpressen finansierer derfor, sammen med redaktørforum, en advokatavtale som gir gratis, tidsbegrenset bistand til medlemmer ved behov.

Nyhetsportalen fagpressenytt.no

Fagpressenytt.no får stadig mer innhold. Fortsatt brukes en ekstern ressurs som desker artiklene som hver dag kommer inn i portalen. Fagpressen ønsker å videreutvikle portalen, men har ennå ikke lagt en tidsplan for dette.

Arbeidsmiljø, miljø og likestilling

Arbeidsmiljøet i Fagpressen anses som godt. Sykefraværet i administrasjonen var på under 1% i 2018. Det var ingen skader eller ulykker der foreningens ansatte var involvert. Driften av Fagpressen forurenser ikke det ytre miljø.

Fagpressens styre består av seks menn og tre kvinner. Administrasjonen består av to kvinner og to menn.

Økonomi

Fagpressens samlede regnskaper viser for 2018 et driftsresultat på kr 1 335 805, mot et samlet budsjettert resultat på kr 1 473 206. Resultatet er fordelt mellom Fagpressen med kr 212 114 og vederlagsfondet med kr 1 123 691. Dette gjør at foreningens samlede egenkapital ved årsskiftet er på 9 230 966 kroner, fordelt på kr 2 258 643 i Fagpressen og kr 6 972 323 i vederlagsfondet.

Årsaken til det reduserte overskuddet i forhold til budsjett, er i hovedsak lavere inntekter i kombina-sjon med noe høyere kostnader på fellesfinansierteprosjekter som «FTD» og «Ekstradesken». Styret er fornøyd med administrasjonens innsats over tid, og Fagpressens økonomi.

 

Last ned og les styrets årsberetning og regnskaper fra 2018.

 

 

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
 • Forsvarets forum og forskning.no arrangerer debatter og quiz, mens Utdanning har egen båt med podkastproduksjon i "Pollen". Fagpressen er godt representert i mylderet i årets Arendalsuka.

 • Psykologi i kommunen tar "farvel med papiret" som også er tittelen på den siste lederartikkelen på trykk, i nr 3/2019. Etter dette er tidsskriftet etablert med nettadressen psykisk-kommune.no

 • Skuffet, men forventningsfull

  Vi kan ikke legge skjul på at vi er skuffet over at regjeringen i dag gjennom Finansdepartementet legger frem en forskrift som fortsatt beskriver at digital redaktørstyrt dybdejournalistikk henvises til statiske utgaver ingen etterspør. Dette er en publiseringsform som ikke fungerer i en moderne tid og for digitale utgaver. 

  les saken på journalisten.no