Universitetet i Oslo vil samarbeide med Khrono

Universitetet i Oslo vil samarbeide med Khrono

(Skjermdump fra Uniforum, 11. september 2018).

Del: 

Uniforum melder tirsdag at UiO vil innlede samtaler med OsloMet med sikte på et samarbeid om driften av Khrono. Redaktør Martin Toft i Uniforum gir støtte til initiativet, samtidig som han uttrykker ønske om å få økt ressurser til egen redaksjon.

Khrono, som utgis av Oslo Met storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus), har de siste årene tatt en posisjon som riksdekkende nyhetsformidler og kommentator i universitets- og høyskolesektoren. Nå er det åpnet for flere eiere, slik vi skrev for kort tid siden.

- UiO vurderer det ikke som hensiktsmessig å gå inn på eiersiden nå, men vil støtte Khrono økonomisk i en periode med en betinget intensjon om videreføring. Vi vil bruke denne perioden til å se på muligheter for å styrke det viktige arbeidet Khrono har startet, og gjennom det få innflytelse på videre utvikling, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Redaktør Martin Toft i Uniforum, som er i universitetets egen nettavis, kommenterer nyheten slik:
– Eg synest det er flott at UiO-rektor Svein Stølen ser kor viktig det er med universitetspressa både nasjonalt og lokalt. Uniforum er ein liten redaksjon samanlikna med dei andre universitetavisene. Og me håpar sjølvsagt at rektoratet ser at også UiOs eiga avis treng fleire redaksjonelle ressursar for at avisa skal få gjort ein best mogleg jobb.   Me lovar uansett å halda fram med å vera Universitetet i Oslos uavhengige og kritiske universitetsavis, slik UiO-rektor Svein Stølen også nemner i pressemeldinga. 

Les også:
  • Nesten 30 av fagpressens medlemmer har nå tegnet avtale om lesertall fra Kantar Media. Dette er ny rekord.
    – Veldig viktig, og gledelig! kommenterer leder i Markedsforum Ingunn Roald.

  • De første femti årgangene er tilbakelagt. Byggeindustrien feiret seg selv tirsdag, med gjester, taler, faglige innspill – og gaver til nye og gamle ledere.

  • Nesten 30 deltakere fikk verdifull informasjon om verdien av innlogging, på frokostmøte hos Fagpressen.