Universitetet i Oslo vil samarbeide med Khrono

Universitetet i Oslo vil samarbeide med Khrono

(Skjermdump fra Uniforum, 11. september 2018).

Del: 

Uniforum melder tirsdag at UiO vil innlede samtaler med OsloMet med sikte på et samarbeid om driften av Khrono. Redaktør Martin Toft i Uniforum gir støtte til initiativet, samtidig som han uttrykker ønske om å få økt ressurser til egen redaksjon.

Khrono, som utgis av Oslo Met storbyuniversitetet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus), har de siste årene tatt en posisjon som riksdekkende nyhetsformidler og kommentator i universitets- og høyskolesektoren. Nå er det åpnet for flere eiere, slik vi skrev for kort tid siden.

- UiO vurderer det ikke som hensiktsmessig å gå inn på eiersiden nå, men vil støtte Khrono økonomisk i en periode med en betinget intensjon om videreføring. Vi vil bruke denne perioden til å se på muligheter for å styrke det viktige arbeidet Khrono har startet, og gjennom det få innflytelse på videre utvikling, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Redaktør Martin Toft i Uniforum, som er i universitetets egen nettavis, kommenterer nyheten slik:
– Eg synest det er flott at UiO-rektor Svein Stølen ser kor viktig det er med universitetspressa både nasjonalt og lokalt. Uniforum er ein liten redaksjon samanlikna med dei andre universitetavisene. Og me håpar sjølvsagt at rektoratet ser at også UiOs eiga avis treng fleire redaksjonelle ressursar for at avisa skal få gjort ein best mogleg jobb.   Me lovar uansett å halda fram med å vera Universitetet i Oslos uavhengige og kritiske universitetsavis, slik UiO-rektor Svein Stølen også nemner i pressemeldinga. 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen 8. februar. 

Les også:
  • Medieorganisasjonene er samstemt skuffet over regjeringens forslag til utvidelse av det digitale merverdiavgiftsfritaket til å gjelde for fagmedier. – Forslaget vil få liten eller ingen verdi slik det er nå, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen. Han er glad for massiv støtte fra de andre medieorganisasjonene.

  • Redaktør Barth Tholens gleder seg stort over at Sykepleien.no hadde over en million sidevisninger fra 12. januar til 10. februar.

  • En ny og sterkt forbedret avtale mellom Fagpressen trykk og distribusjon og selskapet Helthjem Mediapost ble underskrevet onsdag ettermiddag. Avtalen forankrer også løsninger for sampakking av flere fagbladtitler, slik at det kan utløse betydelige rabatter hos Posten Norge.