Tron Strand leder Offentlighetsutvalget

Tron Strand leder Offentlighetsutvalget

Tron Strand fra Bergens Tidende er ny leder av Pressens offentlighetsutvalg, POU.

Del: 

Nyoppnevnt utvalg fikk fredag nyvalgt leder: Tron Strand fra BT leder Pressens offentlighetsutvalg (POU) de neste to årene. Nestleder er redaktør Eirik Haugen i Varden.

Offentlighetsutvalget jobber for å sikre og bedre tilgangen til informasjon, og spre kunnskap om innsynsrettigheter til redaksjoner og journalister. Pressens Offentlighetsutvalg består av journalister og redaktører og er oppnevnt av Norsk Presseforbunds styre. Utvalget avgir uttalelser i prinsipielle og viktige saker som angår åpenhet.

De øvrige medlemmene i utvalget er:

Lajla Ellingsen, Adresseavisen

Thomas Frigård, Raumnes

Vegard Venli, NRK

Felicia Øystå, Kommunal Rapport

Mona Grivi Norman, VG

Eiliv Frich Flydal, Dagbladet

Tarjei Leer-Salvesen, Fedrelandsvennen

Ina Lindahl Nyrud, NJ

Arne Jensen, NR

Berit Nyman, Fagpressen

Pernille A. Børset, MBL

Nils E. Øy, friherre

Les også:
  • Bistandsaktuelt blir truet med søksmål av en organisasjon som de har publisert kritiske artikler om. Redaktøren vil ikke bøye seg, skriver Journalisten.

  • "Med prosjektet "Grasrotstemmer" vil vi bidra til å øke bredden av stemmer i samfunnsdebatten. Samtidig skal vi lære opp og lære av de stemmene vi rekrutterer inn." Slik var den kortfattede begrunnelsen da redaktør Hege Breen Bakken i Fagbladet søkte kompetansestøtte i 2017, til et ganske omfattende prosjekt: Å få fram nye stemmer i samfunnsdebatten.

  • I dag tar Kaja Mejlbo fatt på redaktørjobben i Utdanning. – Det journalistiske oppdraget ligger i bunnen, så jeg tror ikke forskjellen blir så stor, er hennes kommentar til spørsmålet om det blir en stor overgang fra å være nyhetsredaktør i dagspressen.