Trine Skei Grande: – Riktig satsing med digitalt magasin

Trine Skei Grande: – Riktig satsing med digitalt magasin

Skjermdump av videohilsen fra statsråd Trine Skei Grande til fagbladet Gravplassen.

Del: 

– Vi trenger et digitalt magasin også på dette feltet, sa kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande da hun gratulerte Gravplassen og utgiver Norsk forening for gravplasskultur, med den nye digitalutgaven.

Mandag ble fagbladet Gravplassens digitale utgave lansert under årets fagdager i Ullensvang i Hardanger, og kulturstatsråd Trine Skei Grande bidro på video. Der gratulerte hun redaktør og utgiver med digital satsing. Du kan se hele videoen her.

Redaktør Alf Bergin redegjorde for prosessen som har vært gjort, og hvordan arbeidet videre vil bli.

– Vi er nå godt i gang med å utvikle de digitale sidene, sier redaktør Alf Bergin.

– Satsingen forankres først og fremst i nettsiden gravplassen.no. Videre vil det bli distribuert nyhetsbrev hver 14. dag, og man vil i utstrakt grad bruke sosiale medier fortrinnsvis Facebook og Instagram, sier Bergin.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim