Statsbudsjettet: Halv seier om digitalt mva-fritak

Statsbudsjettet: Halv seier om digitalt mva-fritak

Adm. direktør Per Brikt Olsen er skuffet over regjeringens forslag til digitalt mva-fritak for fag- og dybdejournalistikken, men glad for støtten fra samtlige medieorganisasjoner. Høringsfristen for forslaget utløp i dag, 15. februar. (Foto: BN).

Del: 

 "Regjeringen tar i første omgang sikte på å innføre fritak for elektroniske tidsskrift med virkning fra 1. juli 2019." Slik er ordlyden i kapittelet om det etterlengtede digitale mva-fritaket for fagpresse. – En halv seier, sier Per Brikt Olsen i Fagpressen.

– Dette er en delvis seier, sier Fagpressens Per Brikt Olsen og begrunner det slik:

– Det er satt en dato, 1. juli 2019, og det er åpnet for at de elektroniske utgavene "ikke trenger å være identiske med det trykte tidsskriftet". Det er likevel helt uforståelig at det skal være nødvendig å bruke så lang tid. Fagpressen utsettes for konkurransevridning hver eneste dag, og forsinkes hele tiden i vår digitale transformasjon!

– Vi får likevel innkassere at det nå tidfestes og konkretiseres. Halv seier! Og så jobber vi selvsagt for at ordningen fra 1. juli neste år også vil gjelde for dem som ikke utgir trykte utgaver, sier Per Brikt Olsen.

Styreleder Tove Nedreberg i MBL har også kommentert statsbudsjettet. Hun sier: – 1. juli 2019 vil endelig det digitalemomsfritaket også gjelde for dybde- og nisjemedier. Det er positivt at denne ordningen nå faller på plass, og vi forutsetter at avgrensningen bli fremtidsrettet slik at den underbygger innovasjonen, sier Nedreberg. 

Også Norsk Redaktørforening og Norsk journalistlag har kommentert mva-forslaget.

– Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

– Signalene for tidsskriftene er gode, og det er viktig for våre medlemmer i Fagpressen. Vi ser at det er en vilje til å finne en god løsning, og det er positivt, men det haster å få på plass, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Både NR og NJ er imidlertid skuffet over at statsbudsjettet ikke kommer med mer støtte til mediene.

Fagpressen har lagt mye arbeid i å få på plass det samme digitale fritaket for merverdiavgift som dagspressen fikk i 2016. Her kan du lese budsjettforslaget fra Finansdepartementet, hvor mva-fritak for fagmedier er omtalt på side 364.

Saken oppdateres.

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen 8. februar. 

Les også:
  • Medieorganisasjonene er samstemt skuffet over regjeringens forslag til utvidelse av det digitale merverdiavgiftsfritaket til å gjelde for fagmedier. – Forslaget vil få liten eller ingen verdi slik det er nå, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen. Han er glad for massiv støtte fra de andre medieorganisasjonene.

  • Redaktør Barth Tholens gleder seg stort over at Sykepleien.no hadde over en million sidevisninger fra 12. januar til 10. februar.

  • En ny og sterkt forbedret avtale mellom Fagpressen trykk og distribusjon og selskapet Helthjem Mediapost ble underskrevet onsdag ettermiddag. Avtalen forankrer også løsninger for sampakking av flere fagbladtitler, slik at det kan utløse betydelige rabatter hos Posten Norge.