For spisset tittel og manglende kildegrunnlag felte Fiskeribladet

For spisset tittel og manglende kildegrunnlag felte Fiskeribladet

Pressens faglige utvalg hadde møte onsdag 31. oktober. Det ble avsagt flere fellelser i møtet, blant annet mot Fiskeribladet, TV2 og Bergens Tidende. (Skjermdump fra Journalisten).

Del: 

Fiskeribladet brøt god presseskikk på to punkter, avgjorde PFU onsdag.

Det var datteren til tidligere fiskeriminister Per Sandberg som hadde innklaget Fiskeribladet for omtale av Sandberg og hans kjæreste Bahareh Letnes.

Journalisten refererer at "PFU sier i sin uttalelse at Fiskeribladet ikke gjorde noe galt ved å stille kritiske spørsmål til daværende fiskeriminister Per Sandberg og sette søkelys blant annet på hans relasjon til sin norsk-iranske kjæreste. Selv om også offentlige personer har rett til et privatliv, må de tåle at dette omtales når det kan ha relevans for deres offentlige rolle, mener PFU."

Når det gjelder Fiskeribladets omtale av tekstmeldingen Per Sandberg sendte Fiskeribladets redaktør, merker utvalget seg at PST har avvist at redaktøren ble «anbefalt» å politianmelde statsråden, slik det het i tittelen i nettpubliseringen. Selv om det er uenighet om hva som faktisk ble sagt, framgår det av brødteksten at PST tok forbehold i sin uttalelse. Forbeholdet fremgår imidlertid ikke av tittelen. Etter utvalgets mening er tittelen så spisset at den går lenger enn det er dekning for, og blir usaklig, mener utvalget.

Dermed avgjorde PFU at Fiskeribladet hadde brutt punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten gjennom å bruke en tittel som var mer spisset enn det var dekning for i innholdet.

I tillegg ble det fellelse på punkt 3.2, manglende kildebredde:

"... merker PFU seg at Fiskeribladet benytter en konstaterende form i presentasjonen av opplysningen om at Per Sandberg og kjæresten bor sammen, og at påstanden utgjør et premiss i saken. Som klager finner utvalget også at Fiskeribladet gir inntrykk av at Per Sandberg og kjæresten på publiseringstidspunktet faktisk er blitt samboere. PFU merker seg i denne sammenheng at Fiskeribladet bruker ordet «samboer», både i en Facebook-post, og i selve brødteksten. Fiskeribladet har imidlertid ingen kilder som kan dokumentere samboerskapet."

Les hele denne saken og omtale av flere avgjørelse i dagens PFU-møte på Journalisten.no

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Trond Giske kalte regjeringens mediemelding svak, mens Høyres mediepolitiske talsperson ga inntrykk av vilje til å imøtekomme Fagpressens mva-mål. Et fullsatt frokostmøte torsdag morgen fikk belyst både mediestøttemeldingen og forslaget til ny postlov – av politikere og utvalgte redaktører.

  • "Foredlet og fremoverlent" er overskriften på redaktør Nina Schmidts leder i nr 3/2019 av Advokatbladet. Ny, mobiltilpasset nettplattform er også del av vårpussen i advokatenes fagmedium, som er inne i sin 99. årgang.

  • PFU felte i forrige uke fotballtidsskriftet Josimar på fire punkter i saken om en fotballspiller som var anklaget blant annet for voldtekt, fra høsten 2018.