Samlet protest mot fotorestriksjoner på Bon Iver-konsert

Samlet protest mot fotorestriksjoner på Bon Iver-konsert

(Festivalbilde, Norsk presseforbund).

Del: 

Samtlige presseorganisasjoner stiller seg bak den redaksjonelle protesten mot fotorestriksjoner på Bon Iver-konserten i Oslo Spektrum i går.
Også i sommer ble det protestert unisont mot fotorestriksjoner, da gjaldt det Eminem-konserten på Voldsløkka i Oslo.

Les hele protesten:

NTB, VG, Dagsavisen, Dagbladet, NRK, Aftenposten, Pressefotografenes Klubb og Norsk Redaktørforening ønsker å protestere mot foto-restriksjonene som er nedlagt på Bon Ivers konsert I Spektrum i kveld tirsdag 30 oktober 2018. Vi mener Playground Music i samarbeid med Bon Ivers management legger en uakseptabel begrensning på pressefriheten og hindrer fri nyhetsformidling. Vi mener Playground Music bør gi full redaksjonell tilgang til sine arrangementer.

Annemor Larsen, avdelingsleder foto og bildedesk, VG

Jon Eeg, fotosjef NTB

Sigrid Hvidsten, kulturredaktør, Dagbladet

Sarah Sørheim, kulturredaktør, Aftenposten

Mode Steinkjer, kulturredaktør, Dagsavisen

Marius Hoel, kulturredaktør, NRK

Jarle Aasland, leder, Pressefotografenes klubb

Norske medieorganisasjoner støtter vår protest og kom i sommer med en felles uttalelse om slike fotorestriksjoner:

Norske medieorganisasjoner er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer.

Her er en felles uttalelse som Norsk Redaktørforening står bak i samarbeid med Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Pressefotografenes Klubb, Landslaget for lokalaviser og Fagpressen (her er uttalelsen i engelsk versjon):

Nei til fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling

Norske medieorganisasjoner er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer.

Vi oppfordrer norske arrangører til å klargjøre for utenlandske aktører og arrangører at norske medier ikke aksepterer restriksjoner på medienes arbeid under arrangementer i Norge.

Medieorganisasjonene vil også oppfordre norske redaktører til å la være å undertegne avtaler som aksepterer slike begrensninger, og heller finne måter å dekke arrangementet på som ivaretar den frie nyhetsformidlingen.

Undertegnede medieorganisasjoner har også tidligere gått ut med uttalelser på dette feltet, men dessverre opplever vi nå en utvikling i feil retning. Vi observerer at det legges store begrensninger på medienes dekning av kulturelle og sportslige arrangementer. I særlig grad gjelder dette fotografenes arbeidsbetingelser.

Det er klart i strid med anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling når artister og arrangører stiller vilkår for hva som kan bringes av tekst og bilder i reportasjer og for hvordan dette senere kan brukes i mediet.

Utgangspunktet må være at journalister, som kan legitimere seg med gyldig pressekort, vilkårsløst kan dekke arrangementer som er åpne for allmennheten. Eventuelle begrensninger må være begrunnet i sikkerhetsmessige og praktiske hensyn, og ikke ut i fra et ønske om å styre hva slags informasjon som publiseres. Disse bør arrangøren løse på forhånd – og gjerne i samarbeid med medieorganisasjonene.

Vi har forståelse for at artister og andre søker å verne seg mot useriøs kommersiell utnyttelse av deres opptredener og fotografier av dem selv. I Norge er det vår oppfatning at risikoen for denne type utnyttelse er så godt som fraværende, med den etikk og de tradisjoner norske medier arbeider etter og med den lovgivning som sikrer mot kommersiell utnyttelse av personfotografier (eksempelvis åndsverksloven § 104).

Uansett kan ikke mulighetene for slik utnyttelse forsvare inngrep i anerkjente prinsipper for fri nyhetsformidling, i form av sensurlignende tiltak.

Oslo 6. juli 2018

Norsk Presseforbund

Norsk Journalistlag

Norsk Redaktørforening

Pressefotografenes Klubb

Mediebedriftenes Landsforening

Landslaget for Lokalaviser

Fagpressen

Kontaktpersoner:

Kristine Foss, rådgiver i Norsk Presseforbund: kristine.foss@presse.no tlf 48 11 02 68

Jarle Aasland, leder i Pressefotografenes klubb: jarle.aasland@aftenbladet.no tlf 90 65 22 95.

Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening: rkn@nored.no tlf 91 10 55 11

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen 8. februar. 

Les også:
  • Kongelig norsk båtforbund oppga kritisk journalistikk som årsak til å nekte å invitere Båtliv og Seilmagasinet til sitt seminar på stortinget. Nå har de snudd.
    Les artikkelen hos Journalisten.no

  • Pressens hus bør ligge i Skippergata. Den enstemmige anbefalingen fra prosjektgruppen ble offentliggjort på presseforbundets samling "Medieåret 2018" mandag ettermiddag.

  • Bruk tiden fram til 8. februar til å søke om kompetansestøtte fra Fagpressens vederlagsfond. Fondsstyret har også i år øremerket penger til en hospitant hos Faktisk.no. I tillegg prioriteres samarbeidsprosjekter mellom redaksjoner og markedsavdelinger. Du kan også søke deltakerstipend til årets SKUP-konferanse og til andre anbefalte konferanser og kurs.