Kopinor-seminaret ser på opphavsrettsdirektivet

Kopinor-seminaret ser på opphavsrettsdirektivet

Adm. direktør Yngve Slettholm åpner Kopinor-seminaret 2019 tirsdag morgen. Det er omlag 80 deltakere på seminaret som retter oppmerksomheten mot nytt opphavsrettsdirektiv. (Foto: PBO).

Del: 

80 deltakere får mye ny kunnskap om det kommende nye opphavsrettsdirektivet i EU, på årets Kopinorseminar, fra blant andre førsteamanuensis Terje Colbjørnsen ved OsloMet. Kopinors årsmøte arrangeres rett etter seminaret.

 

 

EUs nye direktiv om opphavsrett ble vedtatt i EU-parlamentet i mars og skal godkjennes endelig av medlemslandene i april. Direktivet skal så implementeres i landenes lovgivning, gjennom EØS-avtalen også i Norge. Kopinor ønsker gjennom sitt seminar å bidra til oversikt over de viktigste bestemmelsene i direktivet og de praktiske konsekvensene dette gir, samt fordeler og utfordringer for utvikling og utnyttelse av kultur og kunnskap i Norge.

Her finner du endelig tekst til EUs nye opphavsrettsdirektiv.

Les også: