KOM24 er nytt medlem i Fagpressen

KOM24 er nytt medlem i Fagpressen

Ansvarlig redaktør Erik Waatland og journalist Ingvild Fylling. Vaktbikkje Frank er tidvis også redaksjonsassistent. Foto: KOM24.

Del: 

- KOM24 skal være underlagt pressens etiske regelverk og derfor ønsker vi også tett tilknytning til Fagpressen, sier ansvarlig redaktør Erik Waatland.

KOM24 ble tatt opp som medlem i Fagpressen på styremøtet i november.

Nettavisen gis ut av Medier24 AS og er søsteravisen til Medier24.

KOM24 skal være lokalavisen for kommunikasjonsfolk som utfordrer, inspirerer, engasjerer og gir siste nytt. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Erik Waatland og journalist Ingvild Fylling. Frilansere hentes inn ved behov.

- KOM24 skal være underlagt pressens etiske regelverk og derfor ønsker vi også tett tilknytning til Fagpressen, slik vi også nyter godt av i Medier24. Fagpressen har vært sentral møteplass for oss i seks år - og nå skal også KOM24 ta del i fellesskapet. Det gleder vi oss til, sier Erik Waatland.

Les også: