Hederspris til Svein-Yngve Madssen

Hederspris til Svein-Yngve Madssen

Her er årets redaktører i Oslo og Akershus: Svein-Yngve Madssen (LO Media), Lars Håkon Grønning (E24), Cecilie Asker (Aftenposten) og Gaute Brochmann (Arkitektur). Foto: Petter Berntsen, NTB.

Del: 

Svein-Yngve Madssen ble tildelt årets hederspris under årsmøtet til Oslo Redaktørforening tirsdag 5. mars. Årets meningsbærer ble Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur.

"Årets redaktør" har tre kategorier, i tillegg deles det ut en hederspris. Fagmedie-redaktørene var representert i alle de tre hovedkategoriene. 

Det var altså Svein-Yngve Madssen som fikk årets hederspris. Svein-Yngve startet i LO Media for over 40 år siden, og har vært redaktør i både Fagbladet og LO-Aktuelt. Han har også sittet i Fagpressens styre i tolv år.

Her er juryens begrunnelse:

Hedersprisen fra Oslo Redaktørforening er de lange linjers pris og går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være. Disse kriteriene stemmer godt for årets prisvinner.

Han har vært redaktør i en mannsalder, og hele tiden har han holdt et prinsippfast grep om Redaktørplakaten. Hans innsats for redaksjonell uavhengighet i fagbevegelsen utgjør et viktig stykke norsk pressehistorie.

Svein-Yngve Madssen startet i LO Media for over 40 år siden. På slutten av 1980-tallet overtok han sjefsstolen i det som i dag er Fagbladet, og i 1994 ble Madssen ansvarlig redaktør i LO-Aktuelt. Der ble han i 28 år. I tillegg var Madssen nestleder i LO Media. I løpet av sin karriere har han vært med å endre både betingelsene for og forventningene til journalistikk i fagbevegelsen. Svein-Yngve Madssen bygget opp og styrket de uavhengige redaksjonelle miljøene i LO Media, fra interne forbundsblader til uavhengige redaksjoner. Han har kjempet for å lage god journalistikk om arbeidsliv for arbeidsfolk. Han har belyst maktkamper i kulissene og stått fjellstøtt i stormene, som redaksjonell leder og med sin egen presise og analytiske penn.

Opp gjennom årene har det nok vært en og annen LO-topp som har ønsket både Madssen og Redaktørplakaten dit pepper’n gror. Men takket være hans kloke og prinsippfaste tilnærming til redaktørgjerningen har også eierne innsett verdien av gode medier. For et helt livs innsats for en fri og uavhengig presse i fagbevegelsen går Årets hederspris til Svein-Yngve Madssen, tidligere redaktør i LO-Aktuelt og nestleder i LO Media.

Årets meningsbærer ble Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur. Han blir beskrevet som modig, kritisk og nyskapende, og at han løfter den offentlige samtalen om arkitektur og byutvikling.

Her er juryens begrunnelse:

Det er ikke mange temaer som engasjerer så mange mediebrukere så intenst for tiden som arkitektur og byutvikling. Det dreier seg om alt som dreier seg om hvordan vi bygger og utvikler våre fysisk-estetiske omgivelser og hvordan dette påvirker livet vårt.

Årets meningsbærer forsyner dette feltet på to forskjellige måter og til vidt forskjellig publikum. I 2023 ble magasinene Arkitektur N og Arkitektnytt slått sammen til det nye Arkitektur, som utkommer med seks fyldige utgaver hvert år. Utgivelsene er solide temanumre, hittil om viktige temaer som Arkitekturopprøret, farger, trearkitektur, landskapsarkitektur og arkitekturen på arbeidsplassene våre.

Redaktør Gaute Brochmann leder en liten redaksjon som stadig setter dagsorden med daglige oppslag. Arkitekturopprøret preger i dag mye av debattsituasjonen omkring norsk arkitektur, og magasinet tar dette alvorlig. Det gjør Brochmann også som Norges ledende arkitekturkritiker, i ukeavisen Morgenbladet. Særlig honnør skal han ha for å sette kritisk søkelys på hverdagsarkitekturen, bruksarkitekturen, f.eks. kjøpesentrene, boliganleggene og de helt vanlige offentlige bygningene vi alle bruker til daglig. Dette gjør Brochmann til en original kommentator og analytiker som selv greide å folkeliggjøre arkitekturinteressen lenge før Arkitekturopprøret kom på banen.

Han er modig, kritisk og nyskapende, han løfter den offentlige samtalen om arkitektur og byutvikling. Derfor er redaktør Gaute Brochmann Årets meningsbærer.

Fagpressen gratulerer!!

 

 

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også: