Frokostmøtet om å søke innovasjonstilskudd engasjerte mange

Frokostmøtet om å søke innovasjonstilskudd engasjerte mange

IJs Siri Skaalmo ga deltakerne et krasj-kurs med oppskrift på hvordan man må planlegge et prosjekt og utforme en god søknad om innovasjonsstøtte. (Foto: BN).

Del: 

Mange av deltakerne på Fagpressens frokostmøte onsdag hadde spørsmål og fikk gode svar. Søknadsfristen for å søke innovasjons- og utviklingstilskudd i år, er 1. mars.
– Vi er klare til å hjelpe våre medlemmer med dette! sa Fagpressens Per Brikt Olsen.

Olsen åpnet møtet med å vise fram hvordan denne støtteordningen har vokst fram etter at den ble etablert i 2018.

– Mediepolitikerne, særlig i Solberg-regjeringens tid,  har lagt opp til at de ønsker at mer av pressestøtten skal gjøres om til innovasjons- og utviklingsstøtte. Potten har vokst fra sju millioner kroner i 2018 til 21,5 millioner kroner i fjor. Da ble det også åpnet for at fagpresse kan søke, men ingen av søknadene ble innvilget, fortalte Per Brikt Olsen.

I ettertid har det vært to klagesaker som Fagpressen har engasjert seg i.

– Før jul kom svaret fra Medieklagenemnda, som ba Medietilsynet om å ta disse sakene opp til ny behandling, og påpekte flere feil i måten disse søknadene var blitt sortert ut av bunken. Status nå at det er en mer avklart situasjon for søknader fra fagmediene, og vi oppfordrer flest mulig til å søke, slik at vi kan få en presedens på området! sa Olsen. Han understreket at det er hjelp å få med søknader hos Fagpressens administrasjon.

– Ta kontakt med oss så snart som mulig  – det er kort tid til 1. mars!

Olsen anbefaler også alle som har tenkt å søke, at de straks oppretter brukerprofil hos Medietilsynet, slik at den er klar når søknaden skal skrives inn og sendes.

Instituttleder Siri Skaalmo ved Institutt for Journalistikk ga deltakerne et kortkurs i å søke innovasjons- og utviklingsstøtte.

– Du må ha et godt prosjekt, og du bør lese nøye i Medietilsynets nye veileder – slik at du kan treffe de kriteriene som gjelder, sa Skaalmo. Hun viste hvordan Medietilsynet har utpekt fire ulike prosjektkategorier,  og sa at gode samarbeidsprosjekter verdsettes høyt.

– Innovasjonsstøtten er en bransjestøtte. Målet er å bidra til å løfte hele mediesektoren, derfor er det lurt å satse på samarbeid!

Her kan du studere Medietilsynets veileder for innovasjons- og utviklingsstøtte, og søke slikt tilskudd – innen 1. mars.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også: