Fagpressen håper å komme innenfor digitalt mva-fritak i 2018

Fagpressen håper å komme innenfor digitalt mva-fritak i 2018

Per Brikt Olsen legger fram Fagpressens synspunkter i Finanskomiteens høring tirsdag. Fra venstre Arne Jensen, NR; Hege Iren Frantzen, NJ; Olsen; Randi Øgrey, MBL og Rune Hetland, LLA. (Foto: BN).

Del: 

– Den eneste "glad-historien" i dagens mediehverdag er at digitalt mva-fritak fungerer. Derfor er vi i Fagpressen så opptatt av at vi må få komme innenfor dette fritaket, og ikke være henvist til å stå utenfor! sa Fagpressens Per Brikt Olsen i høringen i Finanskomiteen tirsdag.

De fem medieorganisasjonene som møtte i høringen, leverte et felles dokument med synspunkter som alle står bak. Fellesbudskapet er at de redaktørstyrte mediene er i en så krevende situasjon at samfunnet risikerer en dårligere opplyst befolkning, dersom myndighetene ikke bidrar med rammevilkår.

Fagpressens krav er å få ta del i det digitale mva-fritaket. Til dette fikk de uttalt og tydelig støtte fra lederne av både Norsk redaktørforening, Norsk journalistlag og Mediebedriftenes landsforening. Per Brikt Olsen påpekte hvor urimelig det er at politikere i samtlige partier snakker om at fritaksordningen virker, men at regjeringen enda en gang har lagt fram et budsjett som holder Fagpressen utenfor ordningen.
– Opplevde du at Finanskomiteen lyttet?
– Ja, jeg tror de lyttet. Og jeg så mange nikkende hoder – det tar jeg som et godt tegn! sier Per Brikt Olsen rett etter høringen.

Les Per Brikt Olsens framlegg i Finanskomiteen her: PDF icon finanskomiteen_24_oktober_2017.pdf

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: