Digitalt mva-fritak foreslås forankret i trykte utgaver

Digitalt mva-fritak foreslås forankret i trykte utgaver

Adm. direktør Per Brikt Olsen er skuffet over regjeringens forslag til digitalt mva-fritak for fag- og dybdejournalistikken, men glad for støtten fra samtlige medieorganisasjoner. Høringsfristen for forslaget utløp i dag, 15. februar. (Foto: BN).

Del: 

Medieorganisasjonene er samstemt skuffet over regjeringens forslag til utvidelse av det digitale merverdiavgiftsfritaket til å gjelde for fagmedier. – Forslaget vil få liten eller ingen verdi slik det er nå, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen. Han er glad for massiv støtte fra de andre medieorganisasjonene.

Forslaget til forskrifter for utvidelse av mva-fritaket legger blant annet til grunn at fagmedier – som blir kalt "elektroniske tidsskrifter" – må ha en trykt utgave og at den elektroniske (digitale) utgaven må følge samme utgivelsesplan som den trykte.

– Vi gleder oss over at høringssvarene fra samtlige medieorganisasjoner støtter oss, og legger fram vektig argumentasjon for at dette forslaget må endres dersom det skal få den virkningen som både regjeringen og stortinget har uttrykt at de ønsker, sier Per Brikt Olsen.

Fagpressen har fått god konsulentbistand av advokat Marianne Brockmann Bugge til å utarbeide sitt høringssvar som ble grundig diskutert i styremøtet sist tirsdag før det ble sendt til Skattedirektoratet.

Her kan du lese Fagpressens høringssvar:PDF icon 190212_horingssvar_fagpressen.pdf

Les Journalistens fyldige sak om momsforslaget og de kritiske reaksjonene fra medieorganisasjonene.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også: