Dette betyr GDPR for deg!

Dette betyr GDPR for deg!

Del: 

I mai 2018 får Norge en ny og strengere lov om personvern som stiller spesifikke krav til hvordan vi behandler persondata. Ingen vet presist hvordan loven vil fungere i praksis, men den kommer garantert til å påvirke deg og virksomheten din, sier adm dir i Fagpressen, Per Brikt Olsen.

GDPR – General Data Protection Regulation – er EUs personvernforordning som gir forbrukeren større kontroll over egne personopplysninger.

– En av de største endringene fra dagens regelverk er kravene til samtykke. GDPR betyr blant annet at du som publisist må innhente retten til å samle inn data fra hver enkelt bruker.

Samtykket må være frivillig, tydelig og aktivt. Det betyr blant annet at bokser som er haket av på forhånd ikke er tilstrekkelig dokumentasjon på samtykke. Forbrukeren skal enkelt forstå hva hun gir samtykke til, og kan når som helst trekke det tilbake.

Fagforeningsdata må behandles spesielt!
–  I mange av Fagpressens medier baserer abonnementsregistrene seg på fagforeningsdata. Samtlige som får abonnementsregistre som konsekvens av medlemskap i en fagforening, må være oppmerksomme. Dette fordi fagforeningsdata behandles særskilt i GDPR og er underlagt ekstraordinært strenge regler.
I de aller fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å benytte overførte medlemslister til distribusjon av papirutgaven, som i dag. Riktignok må du sørge for ”databehandleravtale” med eventuelt moderorganisasjon som er eier av dataene, samt sørge for å behandle de mottatte data i tråd med GDPR. Med en gang du skal gjøre mer i dialogen med abonnenten, er det nødvendig med spesifikke og aktive samtykker. 

Konsekvenser for målrettet markedsføring
De nye reglene får også konsekvenser for hvordan vi i mediebransjen samler data og driver med målrettet annonsering i digitale kanaler. Dette blir regulert gjennom den nye ePrivacy-loven, en egen lov for digital markedsføring.

Du må være oppmerksom på at GDPR gjelder all markedsføring, fra DM og postkasse til nyhetsbrev, sms og bannere. ePrivacy-loven er forsinket, men trer trolig i kraft i år. Når begge lovene er på plass, vil ePrivacy kontrollere innsamlingen av data, mens GDPR kontrollerer behandlingen av data.

Er dette viktig?
– Ja! Hvis du ikke tar personvern på alvor svekkes tillitten blant leserne og annonsekundene dine. I tillegg risikerer du å miste noe av markedsføringskraften din ved ikke å ha mulighet for målretting og tilpasset budskapsformidling. Ikke minst kan brudd på lovverket medføre bøter på inntil 4 prosent av omsetningen. Så, ja- dette er viktig og angår oss alle.

PerBriktOlsen_1000x521.jpg

Per Brikt Olsen (Foto: Dagbladet)

Fordel for publisister?
Dine lesere har et spesielt forhold til din tittel og ditt innhold. Det er derfor all mulig grunn til å tro at du relativt lett vil kunne få nødvendige samtykker hvis du får forklart fordelene for leseren. Løser du GDPR-kravene på en god måte, vil ditt unike forhold til dine lesere kunne bli en betydelig fordel for virksomheten din. Det blir vanskeligere, og i tillegg strengt regelstyrt, for alle de som i dag lettvint profitterer på å hente data fra nettutgaven din. De aller fleste av disse aktørene har ikke dine lesere noe forhold til - og trolig er de knapt bevisste på at deres data hentes og brukes.

Hva bør du gjøre nå?

– Du bør starte forberedelsene så raskt som mulig. Innføringen av GDPR vil koste penger, men husk at det er en investering for fremtiden. Det hjelper ikke å stikke hodet i sanden og tro at dette vil gå over.

Vi i Fagpressen kan hjelpe deg med å lage en oversikt over de viktigste tiltakene du bør iverksette, og vi har også laget en liten oversikt over de viktigste punktene du kan sjekke allerede nå:

  1. Kartlegg hvilke personopplysninger dere behandler i dag.
 Sørg for at dere oppfyller dagens lovkrav og sett dere inn i det nye regelverket.
  2. Kartlegg dagens rutiner for håndtering av personopplysninger, og oppdater dem etter nytt regelverk der det trengs. 

  3. Sørg for at dataene deres er tilstrekkelig sikret. Dette gjelder også hos underleverandører.
  4. Sannsynligvis trenger dere en oppgradering av interne datasystem for å klare å håndtere personopplysninger på en tilfredsstillende måte. Dette arbeidet er det viktig å komme i gang med så raskt som mulig.

Datatilsynet har laget en enkel guide med de viktigste endringene og hvordan en bør starte forberedelsene til den nye lovgivningen. Mer informasjon: www.datatilsynet.no/forordning

Fremdeles forvirret? Ta kontakt med oss i Fagpressen.

Vi hjelper deg videre.

Les også:
  • I "Årets magasincover" er fagbladet nominert for forsiden "Ordene bak sladden". Den andre nominasjonen er i kategorien "Årets magasin".

  • Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no-redaksjonen, har sagt ja til å bli med i juryen for Fagpresseprisene. Egeberg får et særlig ansvar for kategorien Fagpressens gravepris.
     

  • I dag, fredag 30. april, overtar de 11 leietakerne Pressens hus i Skippergata i Oslo. Fagpressen og alle de andre flytter inn i løpet av mai måned.