178 tilfeller av trakassering siden sommeren

178 tilfeller av trakassering siden sommeren

Berit Nyman presenterte ti gode råd om hvordan forebygge seksuell trakassering i mediebransjen. Rådene er hentet fra kommentarfeltene i undersøkelsen. (Foto: PBO).

Del: 

Det man kan ha trodd at tilhørte fortiden, foregår åpenbart fortsatt: Mediebransjens felles kartlegging av seksuell trakassering viser 178 tilfeller som har skjedd de siste seks månedene.

178 personer av de 5741 som har svart, oppgir at de har opplevd å bli seksuelt trakassert de siste seks månedene. Av disse er 51 prosent kvinner og 49 prosent menn.
Unge kvinner er mest utsatt for seksuell trakassering, og medarbeidere er mer utsatt enn ledere. Redaksjonelt ansatte er også mer utsatt enn ikke-redaksjonelt ansatte. Og midlertidig ansatte er mer utsatt enn fast ansatte.

– Denne undersøkelsen kartlegger situasjonen i bransjen, og gir oss et godt bilde av utfordringene vi står overfor. Det er viktig å se slike hendelser, og å se på bedriftenes retningslinjer for håndtering av slike saker. Vi ønsker å ta ansvar for vår bransje og det gjør vi best ved å få fakta på bordet. Det handler om at vi skal ha en trygg arbeidsplass og ha et godt arbeidsmiljø. Det må være en nulltoleranse for trakassering, vi må ha god kjønnsbalanse i ledelsen, og vi må skape et godt klima for varsling i mediehusene, sa adm. direktør i MBL, Randi S. Øgrey i sin kommentar etter at tall og fakta var blitt presentert av MBLs medieanalytiker Bente Håvimb.

Berit Nyman, nestleder i Fagpressen, påpekte at det er viktig at medieorganisasjonene fortsetter å samarbeide også om tiltak og videre bevisstgjøring.
– I Fagpressen er vi veldig fornøyd med at bransjen fikk til å gjøre denne kartleggingen sammen, kommenterte hun. Men hun sa også at Fagpressen kommer til å gå dypere i de 419 svarene som kommer fra folk i medlemsbedriftene.
– Vi kommer til å gjøre et grundig arbeid for å finne ut om det er spesifikke tema vi må jobbe spesielt med i de mange små enhetene i Fagpressen, sa Nyman.

Hun avsluttet pressekonferansen med å presentere ti råd fra dem som har besvart undersøkelsen. Sitatene under er også hentet direkte fra kommentarfeltene:

10 råd fra dem som svarte på undersøkelsen

1. Ta trakassering på alvor – og grip inn raskt
- Håndter saker med all mulig åpenhet, uten gapestokk.
- Det verste ledere kan gjøre er å feie under teppet, neglisjere og overse.

2. Ha tydelige rutiner – og gjør dem kjent i hele organisasjonen
- Gjør retningslinjene kjent for alle ansatte med jevne mellomrom. Grip inn kontant og støttende når trakassering finner sted.
- Det er knyttet så mye skam og skyldfølelse til dette. Å ha en "bruksanvisning" ville ha hjulpet.

3. Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd
- Lag en «hvordan unngå seksuell trakassering for dummies» for ledere.
- Gi tydelige føringer for god oppførsel og gå foran som et godt eksempel!

4. Tillitsvalgte har en viktig rolle
- Bruk verneombudene og fagforeningsrepresentantene godt. Det er ofte lettere å snakke med sine tillitsvalgte først.
- Vi må ha flere synlige tillitsvalgte.

5. Tenk gjennom hvilket språk som brukes
- Ikke aksepter en sexistisk og diskriminerende humor blant de ansatte.
- Etter at #metoo startet, har jeg gjentatte ganger vært vitne til eldre mannlige kolleger som forsøker å latterliggjøre eller på andre måter avvise alvoret i det.

6. Kjønnsdiskriminering skal ikke forekomme
- Det er viktig at medieledere ser kritisk på verbal og non-verbal kultur i egen bedrift, fordi den kulturen også påvirker lederbeslutningene.
- Når kvinner er i klart mindretall, er det ekstra viktig at arbeidsmiljøet ikke sklir ut i grisevitser og gutteprat.

7. Sørg for et godt arbeidsmiljø
- Sett opp husregler der det oppfordres til folkeskikk og mellomkollegial respekt; f.eks. skal ikke "vennskapelig massasje" utføres i arbeidstiden, kolleger skal omtales med fornavn - ikke kallenavn (som bl.a. kan ha en seksualisert undertone), mm.
- For mange er det krevende å innrapportere uønsket adferd som de opplever selv, eller er vitne til. Ikke minst i tilfeller der sjef og overgriper oppleves som "best buddies" på arbeidsplassen.

8. Vær obs på utsatte grupper
- Vær særlig våken for at frilansere og vikarer er i sårbar situasjon. Det er vanskelig å si fra når man risikerer å ikke få flere oppdrag.
- I en liten redaksjon er det vanskelig å henvende seg til sin leder om episoder. Derfor bør øverste leder snakke høyt om dette på allmøte. Her ble det bare sendt ut en epost hvor det opplyses om varslingsrutiner.

9. Vis måtehold rundt alkohol på sosiale sammenkomster
- Beste forebyggingsråd: Det å redusere alkohol-flyt på jobbrelaterte fester og middager, drar ned risiko for uønskede hendelser mest effektivt.
- Sjefer bør være til stede, men klare i toppen på jobbarrangementer. Da har sjefen best sjans til å se ukultur.

10. Følg opp jevnlig
- Dette er ferskvare. Husk påminnelse om retningslinjer i forkant av julebord og sommerfest. Ta det opp på medarbeidersamtale.
- Jeg forventer at ledere og arbeidsgivere tar dette seriøst også når nyhetsinteressen rundt #metoo har lagt seg og hverdagen er tilbake.

Her kan du laste ned hele rapporten fra kartleggingen av seksuell trakassering i mediebransjen:

PDF icon presentasjon_rapport.pdf

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: