Åpner for nullmoms på digitale medieprodukter i EU

Åpner for nullmoms på digitale medieprodukter i EU

(Skjermdump fra Journalisten).

Del: 

EU-landene vil åpne for redusert moms eller til og med nullmoms på e-aviser, e-bøker og andre digitale medieprodukter, melder NTB og Journalisten.

I dag er regelen i EU at det skal kreves minst 15 prosent moms på slike digitale utgivelser.

Norge er ikke omfattet av EUs felles momsregler og har allerede nullmoms på elektroniske nyheter.

– En svært god nyhet for journalistikken og det frie ord. Nå må Norge følge etter EU, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftens Landsforening. Hun sikter blant annet til forslaget om å gi fagpressen nullmoms, som er til utredning i disse dager.

Les også:
  • – Fagpressen er glad for teksten som omhandler fritak for digital merverdiavgift. Det er likevel viktig å påpeke at fritaket også bør omfatte rene digitale fagpressemedier!

  •  "Regjeringen tar i første omgang sikte på å innføre fritak for elektroniske tidsskrift med virkning fra 1. juli 2019." Slik er ordlyden i kapittelet om det etterlengtede digitale mva-fritaket for fagpresse. – En halv seier, sier Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Fagpressen la mye arbeid i å skrive et helhetlig høringssvar på forslaget til ny Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.