Kraftig trafikkvekst for Bistandsaktuelt

Kraftig trafikkvekst for Bistandsaktuelt

Nettredaktør i Bistandsaktuelt, Jan Speed, er fornøyd med nesten 40 prosent økt trafikk på bistandsaktuelt.no. Her er Speed på reportasjetur i DR Kongo. (Foto: Bistandsaktuelt).

Del: 

2017 ble et svært godt år for nettutgaven av fagmediet Bistandsaktuelt. Bistandsaktuelts nettutgave økte antall lesere med nesten 40 prosent i fjor.

Nettstedet bistandsaktuelt.no registrerte 796 000 ordinære sidevisninger i 2017, mot 580 000 i samme periode året før.
Trafikkøkningen er dermed på hele 37 prosent, ifølge en fornøyd nettredaktør Jan Speed.
Antall leste artikler tilsvarer nå om lag 2180 pr dag, mens antallet unike sidevisninger er oppe i 710 000, mot 509 000 for samme periode året før. Her er økningen på hele 39,5 prosent.

Redaksjonens bruk av sosiale medier genererer trafikk til nettutgaven, i tillegg til å være selvstendige kanaler for informasjon. Omlag 53 prosent av leserne kommer inn via sosiale medier, i all hovedsak fra Facebook. For to år siden var tallet 42 prosent. Dette er en viktig endringstendens, og skyldes trolig både en reell endring i lesermønster og en økt bruk av betalt boosting via Facebook, ifølge en artikkel på Norads intranett. Bistandsaktuelt utgis av Norad.

Omlag 23 prosent av de digitale leserne kommer inn på Bistandsaktuelt gjennom organiske søk, der Google er den helt dominerende søkemotoren. Andelen som går rett inn på nettsiden har økt noe i antall, tilsvarende om lag 20 prosent i 2017.  Dette er trolig et utslag av økt bruk av nyhetsbrev.

2016 var første året at et flertall av Bistandsaktuelts lesere brukte mobiltelefon som sin foretrukne leseplattform. Denne utviklingen skjøt fart i 2017, når 54 prosent leser bladets nettartikler via mobil.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.