Klart for Fagpressen trykk og distribusjon

Klart for Fagpressen trykk og distribusjon

Nestleder Berit Nyman og konsulent Per Halvorsen informerer og svarer på spørsmål om tjenesten Fagpressen trykk og distribusjon, tirsdag 30. januar. (Foto: PBO).

Del: 

Forprosjekt trykk og distribusjon, som ble presentert på Fagpressedagen 2017, viser at det er vesentlige kostnader å spare for den enkelte utgivelse ved å forhandle trykkeri- og distribusjonstjenester samlet. På bakgrunn av funnene i forprosjektet, lanserer Fagpressen snart en felles tjeneste for disse områdene.

Tjenesten fra Fagpressen vil være todelt, og det blir opp til medlemmene selv å velge mellom trykking i Norge eller på utvalgte utenlandske trykkerier.
– Uansett om trykkingen skal foregå i Norge eller utlandet, vil Fagpressen framforhandle felles avtaler som skal gi kostnadsoptimalisert trykking, sier Per Halvorsen. Halvorsen har vært innleid av Fagpressen for å gjennomføre forprosjektet, og han kommer til å ha hovedansvaret for forhandlingene i tjenesten.
Våren 2018 er det planlagt at man starter arbeidet med å optimalisere trykking og distribusjon ytterligere fram mot 2019.
– Da planlegger vi å gå videre og se på standardisering av formater, papirkvaliteter, produksjonsplaner og distribusjon sammen med medlemmene. Målet er å få enda mer effekt fra og med 2019.

Tabellen nedenfor gir et inntrykk av hvor store kostnadsreduksjoner som kan oppnås i forskjellige opplagssegmenter. Med utgangspunkt i de 16 titlene som har vært med i forprosjektet, og slik titlene produseres i dag (papirtyper, format, etc og trykking i Norge eller i utlandet). Det er brukt norske priser på det som trykkes i Norge. For utenlandske produksjoner er det brukt eurokurs NOK/EUR 9,50. Kostnadsreduksjonene som er vist under, er basert på forespurte priser og ikke forhandlede priser. I en forhandlingssituasjon vil man normalt få ut ytterligere effekter, understreker Per Halvorsen.

Tabellen viser antatte gjennomsnittlige kostnadsreduksjoner for trykk og distribusjon, ved å forhandle samlet.

Hvis du som medlem ønsker å redusere kostnader på trykk og distribusjon gjennom felles forhandlinger i Fagpressen, og har avtaler som utløper 31. desember 2017 eller i løpet av første halvår 2018, ta kontakt med Fagpressen ved Berit Nyman bn@fagpressen.no – for mer informasjon og avklaring, slik at vi kan planlegge dette inn i forhandlingene fra 1/12. Utgivere som har vært med i forprosjektet eller allerede har kontaktet oss, har vi oversikt over.

Redaktørkampanjen

Visste du at…

avtalen
 Fagpressen har med
Cxense gir medlemmene 
gunstig oppstartpris og
rabatterte priser på
annonserings-
verktøyet
Emediate.  Se her

Les også:
  • Det man kan ha trodd at tilhørte fortiden, foregår åpenbart fortsatt: Mediebransjens felles kartlegging av seksuell trakassering viser 178 tilfeller som har skjedd de siste seks månedene.

  • 178 personer har svart at de er blitt seksuelt trakassert de siste seks månedene.
    Det var svært god respons på undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen som ble sendt ut i november. Resultatene viser at unge, midlertidig ansatte kvinner er mest utsatt.

  • Resultatene av mediebransjens undersøkelse om seksuell trakassering presenteres på en pressekonferanse fredag 15. desember kl. 09.30. Pressekonferansen holdes i Amedias lokaler i Akersgt 34 i Oslo. Det blir direkte strømming fra pressekonferansen.