Forsvarets forum fortsetter

Forsvarets forum fortsetter

Forsvarets forum har vært truet med nedleggelse, men får fortsette. Her er redaktør Tor Eigil Stordahl (t.v.) og medarbeidere under utdelingen av Fagpresseprisene i vår, der en av FFs journalister vant prisen "Innertieren" for treffsikker journalistikk. (Foto: BN).

Del: 

Forsvarsdepartementet har nå bestemt at Forsvarets forum videreføres inntil videre, etter dagens modell. Redaktør Tor Eigil Stordahl og hans medarbeidere puster lettet ut.

I flere måneder har det vært stor usikkerhet om Forsvarets forum, etter at en intern gjennomgang med kommunikasjonsperspektiv ble satt i gang av Forsvarsstaben. En gruppe gikk inn for nedleggelse av bladet som på 1980-tallet ble opprettet nettopp for å sikre et uavhengig redaksjonelt blikk på Forsvaret. Fagpressen, Norsk redaktørforening og Norsk presseforbund engasjerte seg i saken og sendte et eget brev til Forsvarets ledelse. Der uttrykte man bekymring for det åpne og informerte ordskiftet om forsvaret i Norge, dersom den redaksjonelle uavhengigheten skulle bli avviklet i Forsvarets forum.

I går kom et brev fra statsråden, signert av ekspedisjonssjefen, der det framgår at at "Forsvarets forum videreføres inntil videre etter dagens modell, med tilhørende nettpublikasjoner og magasinet F".
En ny arbeidsgruppe, nå ledet av Forsvarsdepartementet, skal vurdere Forsvarets forum og magasinet F ut fra et sektorperspektiv. 

Redaktør Tor Eigil Stordahl sier at en slik gjennomgang er langt bedre sett fra redaksjonens perspektiv.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: